Zikavirus

Sinds 2014 is er een uitbraak van Zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika. Het aantal gevallen van infecties met Zikavirus in Latijns-Amerika neemt toe. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Wat betekent een infectie met Zikavirus?

Een infectie met het Zikavirus verloopt waarschijnlijk in driekwart van de gevallen zonder symptomen. Krijgt iemand wel klachten dan lijkt dat griepachtig. Denk aan iets verhoogde temperatuur, spierpijn, malaise en hoofdpijn, maar het kan ook ergere klachten geven. Het lijkt dus heel erg op een dengue infectie.  De klachten kunnen 2-7 dagen duren. De tijd tussen besmet worden en ziek worden varieert van 3-12 dagen.

Zwangerschap en Zikavirus

Er zijn recent aanwijzingen dat een infectie met dit virus, opgelopen tijdens de zwangerschap, mogelijk een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind, maar dit is nog niet wetenschappelijk aangetoond. De WHO zoekt dit momenteel verder uit.

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden en gaat u binnenkort op reis naar een gebied waar Zika heerst? Overleg dan met uw arts of met ons team reizigerszorg of het noodzakelijk is dat u afreist.

Neem contact op met onze afdeling reizigerszorg

Wat kunt u doen?

Zwangeren moeten extra zorgvuldig antimuggenmaatregelen toepassen. Het RIVM adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, uit voorzorg, om met een arts de noodzaak van een reis naar deze gebieden goed te overleggen en uitstel te overwegen. Dit vanwege de risico’s het vóórkomen van tropische infectieziekten, zoals dengue, malaria en chikungunya, maar nu dus ook op het oplopen van een eventuele infectie met het zika-virus.

Zika en de Antillen / Caribisch gebied

Inmiddels is bekend geworden dat ook op  Curaçao iemand het Zika-virus heeft opgelopen. Op de overige eilanden (Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden) zijn nog geen besmettingsgevallen gemeld die daar zijn opgelopen. Ook daar is introductie van het Zikavirus op vrij korte termijn te verwachten.

Seksuele transmissie

Er zijn inmiddels twee gevallen van mogelijke seksuele overdracht geconstateerd. Vooralsnog lijkt dit erg beperkt te zijn. Toch wordt aan mannen die terugkeren uit een Zikavirusgebied en die een zwangere partner hebben, of een partner die zwanger kan worden, geadviseerd om een condoom te gebruiken gedurende een maand na terugkeer.