Smog

Smog is een periode van tijdelijk sterk verontreinigde lucht. Stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. Wintersmog bestaat vaak uit een verhoogde concentratie fijn stof, en wordt vaak veroorzaakt door aanvoer van vervuilde lucht met de wind.

Smog en uw gezondheid

Gezondheidsklachten die zich kunnen voordoen:

  • Oog-, neus- en keelirritaties
  • Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid
  • Afname van de longfunctie
  • Toename van ziekenhuisopname en sterfte door luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten
  • De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt.

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

Mensen die gevoelige luchtwegen of hart- en vaatziekten zijn extra gevoelig voor de effecten van smog. Hun klachten kunnen verergeren door de vervuilde lucht. Mensen die zich buiten zwaar inspannen, bijvoorbeeld door werk of sport, kunnen ook extra klachten krijgen. Door hun zware inspanning ademen zij namelijk meer lucht in dan gemiddeld.

Voor mensen die in bovenstaande groepen vallen, geldt het advies om zoveel mogelijk (zware) lichamelijke inspanning te vermijden. Bij onverklaarbare klachten, of wanneer bestaande klachten toenemen, is het verstandig om de huisarts te raadplegen.