Smog

Smog is een periode van tijdelijk sterk vervuilde lucht. Stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. 

Gezondheidsklachten bij smog

Smog kan de volgende klachten veroorzaken:

  • Last van uw ogen, neus of keel
  • Meer last van uw luchtwegen zoals piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid
  • Afname van de longfunctie
  • Meer ziekenhuisopnames en sterfte door luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten

De klachten verdwijnen meestal weer zodra de lucht schoner wordt.

Welke mensen zijn gevoelig voor smog?

Mensen met gevoelige luchtwegen of hart- en vaatziekten hebben meer last van smog. Hun klachten kunnen erger worden door de vervuilde lucht. Daarnaast kan zwaar fysiek werk of buiten sporten extra klachten veroorzaken. Hierdoor wordt namelijk meer vervuilde lucht ingeademd.

Mensen met bestaande gezondheidsklachten kunnen (zware) lichamelijke inspanning beter vermijden. Bij vreemde klachten, of wanneer bestaande klachten erger worden, is het verstandig om naar de huisarts te gaan.

Contact en meer informatie

Raadpleeg deze kaart om de luchtkwaliteit per regio te bekijken. Informatie over astma en COPD krijgt u bij het Longfonds. Voor meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid neemt u contact op met ons team Milieu en Gezondheid via 0592 - 306 300 of mail naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.