Gezond zwemmen

U kunt in Drenthe op verschillende plaatsen zwemmen. Niet alleen in de zwembaden, maar ook in de 40 officiële Drentse zwemplassen. Deze zwemplassen worden door de provincie Drenthe en de waterschappen van 1 mei tot 1 oktober gecontroleerd op hygiëne en veiligheid.

Risico’s bij zwemmen in op en water

Als het langere tijd warm weer is, kan de kwaliteit van het water snel teruglopen. Zwemmen in zwemplassen kan dan soms leiden tot gezondheidsklachten. Problemen die zich kunnen voordoen zijn onder andere zwemmersjeuk, zwemmersoor, klachten veroorzaakt door blauwalgen en de ziekte van Weil.

Klachten voorkomen

  • Zwem alleen in officiële zwemplassen

  • Droog je goed af zodra je uit het water komt;
  • Ga douchen na zwemmen in oppervlaktewater;
  • Slik geen zwemwater in;
  • Kijk bij elk bezoek op de lichtblauwe informatieborden om te zien of er een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt;
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;
  • Maak gebruik van toiletvoorzieningen indien aanwezig en gebruik de zwemplek zelf niet als toilet;
  • Gebruik zwemluiers voor de allerkleinsten;
  • Laat geen honden uit op de zwemplek (dit is in de meeste gevallen verboden) en/of verwijder zelf hun uitwerpselen.

Heeft u klachten?

Als u na het zwemmen in een plas gezondheidsklachten krijgt, is het verstandig uw huisarts te bellen. Geef gezondheidsklachten ook door via het meldpunt milieuklachten van provincie Drenthe. Tevens kunt u de klachten doorgeven aan het team infectieziekten van GGD Drenthe via 0592- 30 63 00. Wij verzamelen binnengekomen klachten en ondernemen actie als dat nodig is.