Gewasbeschermingsmiddelen

Het bespuiten van planten, groente en fruit wordt gewasbescherming genoemd. Hierbij worden de gewassen bespoten met bestrijdingsmiddelen. Ook de bestrijding van onkruid valt onder gewasbescherming.

Mens en milieu

Het bespuiten van planten, bloemen en groente met bestrijdingsmiddelen kan voor mens en milieu schadelijk zijn. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan het gebruik hiervan. Toch zijn mensen soms ongerustheid over de gezondheidseffecten. Dit gaat bijvoorbeeld over:

 • het vaak en veel gebruiken van bestrijdingsmiddelen
 • de manier waarop er bespoten wordt en de verspreiding in de omgeving
 • de kleine afstand tussen behandelde grond en woningen, scholen, kinderdagverblijven en speelterreinen.

Wat kunt u doen om blootstelling te vermijden?

Als in uw omgeving bestrijdingsmiddelen worden toegepast, kunt u maatregelen nemen om te voorkomen dat u hiermee in aanraking komt.

 • Sluit de ramen als men bezig is met bestrijdingsmiddelen.
 • Ga naar binnen en houd uw huisdieren in huis.
 • Laat uw was niet buiten drogen.
 • Doe uw schoenen uit voordat u het huis in gaat.
 • Was de producten uit uw eigen moestuin voordat u het eet.

Wanneer u zelf gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in uw tuin, doe dat dan zorgvuldig. Volg de aanwijzingen op de verpakking. Hier staat ook vermeld wat u moet doen als er iets misgaat. 

Meer informatie

 • Heeft u vragen over het toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Neem contact op met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).  
 • Informatie over het onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden vindt u hier.
 • Voor tips om onkruid of plagen te bestrijden zonder chemische middelen kijkt u op de website van Milieu Centraal.
 • Vraag de verkoper of fabrikant om informatie bij twijfel over de risico’s of het gebruik van een product. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de teler voor meer informatie over de gebruikte middelen. 

Contact

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen? Neem dan contact op met ons team Milieu en Gezondheid via 0592 - 306 300 of mail naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.

Bij gezondheidsklachten door gewasbeschermingsmiddelen gaat u direct naar uw huisarts of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Neem het product mee als dit mogelijk is.