Gehoorschade bij jongeren

Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren bij met blijvende gehoorschade door te harde muziek. Dit komt voornamelijk door het verkeerd gebruik van MP3-spelers, andere audioapparaten, of in discotheken bij het uitgaan. Waarschijnlijk is dit een onderschatting, want het is gebleken dat van de jongeren van 13 tot 15 jaar al 10% een meetbare gehoorschade heeft opgelopen. 100.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben een gehoorverlies van 20 decibel.

Bij hoeveel decibel treedt schade aan het gehoor op?

Door de Nationale Hoorstichting is pas geleden een onderzoek uitgevoerd naar gehoorschade door harde muziek. De kans op gehoorschade hangt af van het geluidvolume en de tijdsduur. Bij een blootstelling langer dan 8 uur per dag aan omgevingsgeluid hoger dan 80 decibel is de kans op gehoorschade groot. Het is dan ook verboden voor werksituaties.

MP3-spelers kunnen veel harder en ook in discotheken komen geluidsniveaus tot 110 en 120 decibel voor. Bij 100 decibel kan na 4 minuten al gehoorschade optreden. Over het algemeen geldt: hoe minder hard het geluid, hoe langer iemand schadevrij kan luisteren.

Wat zijn de oorzaken van gehoorschade?

Gehoorschade treedt op steeds jongere leeftijd op. Onderzoeken geven aan dat op de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot 10% van de jongeren last heeft van oorsuizen. Op deze leeftijd is de voornaamste oorzaak het luisteren naar te hard afgestelde MP3-apparatuur. Deze kunnen tot 130 decibel geluid produceren via de oortelefoon.
Later is ook te harde muziek in het uitgaansleven een belangrijke oorzaak. Onderzoek onder 130.000 jongeren toont aan dat 93% last heeft van het gehoor na een bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Na een dag heeft 38% nog steeds een piep in het oor.

Wat zijn de symptomen van gehoorschade?

De meeste mensen ervaren tijdelijk gehoorverlies na blootstelling aan te hard geluid. Ook kan een tijd een piep in het oor of oorsuizen optreden. Dit kan al na één bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Wanneer de blootstelling te vaak of te lang is, kunnen de symptomen blijvend zijn. Gehoorverlies wordt ook uitgedrukt in decibel . Naar schatting hebben 450.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar een gehoorverlies van 10 decibel of meer. Vanaf dat moment is het moeilijk om fluisterende mensen te verstaan. Van deze groep hebben 100.000 jongeren een gehoorverlies van 20 decibel. De verwachting is dat dit bij oudere leeftijd erger wordt. Dit heeft oorsuizingen, het horen van pieptonen of gehoorverlies tot gevolg. Tevens kan overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden optreden.

Advies

Als je gehoor eenmaal beschadigd is, dan is er weinig meer tegen te doen. Gehoorschade door blootstelling aan te hard geluid is wel goed te voorkomen! GGD Drenthe adviseert boven de 92,5 decibel altijd extra maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen of te beperken, zoals voorlichting, het inlassen van 'oorpauzes', en het verplicht beschikbaar stellen van gehoorbescherming.