Brand, rook en roet

Wanneer er een brand is in uw buurt, kan het zijn dat u  vragen hebt  over uw gezondheid. Wij geven u graag informatie over brand, rook en roet en  de invloed ervan op uw gezondheid. Met vragen over gezondheid en rook kunt u tijdens kantooruren bellen met het team milieu en gezondheid. 

Tijdens een brand

Iedere rookwolk is slecht voor uw gezondheid. Daarom moet u meteen maatregelen nemen wanneer de rook uw kant op komt. Lees hier meer over wat u kunt doen. 

Na een brand

Na het blussen van de brand, zijn de gevolgen vaak nog te merken in de omgeving. In huis kan het naar rook ruiken en in de omgeving kunnen nog verbrande resten  liggen. U kunt de volgende maatregelen nemen.