Brand, rook en roet

Wanneer er brand is in uw buurt, hebt u wellicht vragen over uw gezondheid. Op deze pagina geven wij u informatie over brand, rook en roet en het effect ervan op uw gezondheid. Met vragen over gezondheid en rook kunt u tijdens kantooruren bellen met het team milieu en gezondheid via 0592-306300. U kunt ook een e-mail sturen naar milieuengezondheid@ggddrenthe.nl.

Tijdens een brand
Iedere rookwolk is giftig. Daarom moet u meteen maatregelen nemen wanneer de rook uw kant op komt. Lees hier meer over wat u kunt doen.

Na een brand
Na het blussen van de brand, zijn de gevolgen vaak nog te merken in de omgeving. In huis kan het naar rook ruiken en in de omgeving kunnen verbrandingsresten liggen. U kunt de volgende maatregelen nemen.