Asielzoekers en statushouders

Wij geven asielzoekers en statushouders in Drenthe gezondheidszorg

We helpen:

 • asielzoekers en statushouders in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
 • statushouders die in de gemeente wonen.

 

In COA-opvanglocaties wonen asielzoekers en statushouders zonder huis in Nederland
Asielzoekers blijven er zolang hun asielaanvraag wordt behandeld. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij wonen in een COA-opvanglocatie totdat een gemeente hen een huis toewijst.

 

In de provincie Drenthe staan 4 COA-opvanglocaties:

 • Assen
 • Zweeloo
 • Hoogeveen
 • Emmen

Welke gezondheidszorg regelen wij binnen de COA-opvanglocaties?

We regelen jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen (tot 18 jaar). Zo voorkomen ze gezondheidsproblemen of ontdekken ze deze op tijd. Ook krijgen asielzoekerskinderen vaccinaties om ernstige infectieziekten zoals difterie, de bof, mazelen en polio te voorkomen. Ze krijgen dezelfde vaccinaties als andere Nederlandse kinderen.

We bestrijden en voorkomen infectieziekten
GGD’en voorkomen infectieziekten volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Denk bijvoorbeeld aan:

 • onderzoek naar de bron van infectieziekten
 • infectieziekten zoals hepatitis B, mazelen, kinkhoest en tuberculose melden
 • het COA advies geven als er (misschien) veel mensen tegelijk een infectieziekte krijgen

We bestrijden tuberculose (tbc)
We controleren alle asielzoekers uit landen waar tbc vaak voorkomt als ze in Nederland komen. Dit is verplicht. Als iemand tbc heeft, behandelen we hem. Ook onderzoeken we waar de ziekte precies vandaan komt. Verder mogen asielzoekers en statushouders uit risicolanden elk half jaar opnieuw laten onderzoeken. Dit geldt alleen de eerste 2 jaren die ze in Nederland wonen en is niet verplicht.

We controleren elk jaar de hygiëne van voorzieningen in COA-opvanglocaties
Elk jaar controleren we de hygiëne in alle COA-opvanglocaties. Nieuwe COA-opvanglocaties controleren we voordat ze open gaan of binnen een maand nadat ze open zijn. We schrijven de resultaten in een rapport en geven dit aan het COA. Als het nodig is, verbeteren zij de hygiëne. Ook geven we advies en uitleg over hygiëne aan COA-medewerkers en medewerkers van GezondheidsZorg Asielzoekers. Dat is de organisatie bij wie asielzoekers naar de huisartsen kunnen in de asielzoekerscentra.

We geven uitleg om de gezondheid te verbeteren
Onze gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) geven in groepen uitleg aan asielzoekers over gezondheidsrisico’s. En over hoe zij die voorkomen. We maken elk jaar een werkplan gezondheidsbevordering voor elke opvanglocatie. Hiervoor overleggen we met het COA en andere samenwerkingspartners. Als iemand daarom vraagt, geven we ook individuele uitleg over seksuele gezondheid.

Meer informatie?

Bekijk de factsheet ‘Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland
Hierin leest u hoe de zorg voor asielzoekers in Nederland is geregeld. Ook leest u welke organisaties dat doen en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn.

Bekijk ook de ‘Infographic publieke gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen’ 
Hierin ziet u wat de taken zijn van de GGD’en en van GGD GHOR Nederland. Ook ziet u welke onderzoeken asielzoekers en statushouders krijgen:

 • als ze aankomen in Nederland;
 • in de opvanglocatie;
 • als ze een huis krijgen toegewezen in een gemeente.

Informatie over COA-opvanglocaties vindt u op de website van het COA.