Asbest

Asbest is tot de jaren ‘90 vaak toegepast om zijn gunstige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Sinds juli 1993 zijn de meeste toepassingen van asbest verboden om het risico van blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

Gezondheidseffecten

Wanneer het materiaal intact is, bestaat er vrijwel geen gevaar voor de gezondheid. Als het materiaal beschadigd raakt kunnen asbestvezels vrijkomen. Asbestvezels die met het blote oog niet zichtbaar zijn, kunnen diep in de longen doordringen en kunnen de volgende ziektes veroorzaken:

 • Longkanker. Het risico op longkanker door asbest wordt groter als men ook gerookt heeft
 • Longvlies- of buikvlieskanker (mesothelioom)
 • Stoflongen (asbestose)
 • Meestal zitten er vele jaren tussen het inademen van vezels en het ziek worden (zo’n dertig tot veertig jaar). De risico’s op deze ziekten worden groter naar mate iemand langer is blootgesteld aan veel asbestvezels

Een eenmalige blootstelling aan veel asbestvezels verhoogt de risico’s niet of nauwelijks.

Als de bodem is verontreinigd met asbest, zijn er dan risico’s voor de gezondheid?

Op sommige plekken zit asbest in de bodem. Dit komt vooral doordat puin, vermengd met asbest, in de bodem is gekomen. Bijvoorbeeld bij de sloop van een gebouw, of bij verharding van de grond. Zo lang asbest in de bodem zit, zijn er geen gezondheidsrisico’s. De vezels kunnen niet in de lucht komen. Daardoor kunt u ze niet inademen. De asbestvezels kunnen in de lucht komen:

 • als de bodem waar veel asbest in zit, wordt omgewoeld
 • bij droog weer en harde wind

Het komt in Nederland echter zelden voor dat er hierdoor een te hoge hoeveelheid asbestvezels in de lucht komt.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat er zorgvuldig met asbest wordt omgegaan:

 • Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal
 • Asbesthoudende vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen, behalve als het versleten is of beschadigd
 • Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, moet u maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen (impregneren) of professioneel laten verwijderen.
Twee soorten asbest

Asbest komt in twee vormen voor:

 • Hechtgebonden asbest: het asbest is verwerkt in een stevig dragermateriaal, zoals isolatieplaten, golfplaten en ondergrondse gas- en waterleidingen. Als dit materiaal in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij.
 • Niet hecht-gebonden asbest: de vezels zijn niet of nauwelijks aan het dragermateriaal gebonden, zoals onderlagen van bepaalde soorten vloerzeil en spuitasbest. De vezels kunnen dan gemakkelijk in de lucht vrijkomen.