Meldpunt OGGZ

In Nederland hebben we een uitgebreid netwerk van hulpverleners. Niet iedereen die hulp nodig heeft, kan of durft daarom te vragen. Ook in Drenthe wonen mensen die door problemen teruggetrokken leven en zichzelf en hun huis verwaarlozen. Voor hen is er de OGGz. Als u zich ernstig zorgen maakt over iemand in uw omgeving, kunt u dat melden bij het OGGz-meldpunt.

Advies- en Meldpunt OGGz

In elke Drentse gemeente is er een OGGz-netwerk. OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze netwerken helpen mensen die zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp vragen. Om zorgwekkende situaties, sociaal kwetsbare personen of gezinnen te vinden en te ondersteunen maken alle Drentse gemeenten gebruik van het centrale Advies- en Meldpunt OGGz. Het meldpunt is ondergebracht bij GGD Drenthe. U kunt als partners, buren, familielid, vriend of kennissen bij dit meldpunt terecht met vragen, voor advies of het aanmelden van iemand waar u zich zorgen over maakt.

Wanneer aanmelden?

Bent u bezorgd, krijgt u geen contact met de persoon, vindt u eventuele bestaande hulp onvoldoende of signaleert u zorgwekkende situaties? Neem dan contact op met het Advies- en Meldpunt OGGz. Ook bij twijfel!

Lees ook welke signalen u kunt herkennen.

Hoe kan ik melden?

U kunt ons bereiken via het speciale Advies- en meldpunt OGGZ: 0900 - 3 722 722 (2 ct per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur). Of stuur ons een e-mail.

U kunt geen anonieme melding doen. Uw naam wordt niet bekend gemaakt bij de aangemelde persoon of binnen het zorgnetwerk als u dit niet wilt.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na de aanmelding bespreken onze medewerkers de situatie binnen het OGGZ-netwerk. Daarna proberen wij contact te leggen met de persoon. We kijken dan hoe groot het probleem is en hoe we deze persoon kunnen helpen.