Advies en Meldpunt OGGZ

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil of durft daarom te vragen. Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om uw zorgen te delen, ook als u twijfelt. Zo kan iemand hulp ontvangen.

Maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan contact op met het Advies en Meldpunt OGGZ. We zijn bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe zorgwekkende situaties. 

Wat is een zorgwekkende situatie?

U kunt zich zorgen maken om iemand met verward of vreemd gedrag. Ook kan het voorkomen dat iemand geen hulp ontvangt, terwijl u denkt dat dit wel nodig is omdat er ernstige problemen zijn. Verward gedrag komt voor bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementeren. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, schulden of weinig contacten. Ook kan iemand zichzelf of zijn omgeving vervuilen of verwaarlozen. Lees meer over het herkennen van signalen. 

Hoe neem ik contact op?

We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via 088 24 60 240. In de avond of in het weekend kunt u een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt u de volgende werkdag terug. U kunt ons ook een bericht sturen via dit formulier.

Als er sprake is van een acute situatie die om directe inzet vraagt, dan belt u 112.

Wat gebeurt er daarna?

Na uw melding beoordelen we wat de situatie is. Vervolgens onderzoeken we of er daadwerkelijk zorg nodig is en welke hulp wij kunnen inzetten. GGD Drenthe werkt hierin samen met GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en Cosis. Ook werken we samen met diverse maatschappelijke organisaties in elke gemeente. Als hulp nodig is, dan doen wij dit zoveel mogelijk in overleg en in samenwerking met de betrokken persoon, bijvoorbeeld via bemoeizorg. Deze samenwerking om hulp op gang te brengen, noemen we de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Wet verplichte GGZ

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van verplichte zorg. Dit geldt voor mensen die niet openstaan voor hulpverlening, terwijl ze een  psychische aandoening hebben met zeer ernstige gevolgen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de betrokken persoon en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, de zorg en de ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis kan plaatsvinden. Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterste redmiddel; in elke gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

Wanneer u denkt dat iemand in Drenthe mogelijk (niet acute) verplichte ggz nodig heeft dan kunt u daarover een melding doen bij het Advies en Meldpunt OGGZ. Uw melding wordt beoordeeld en mogelijk gevolgd door een verkennend onderzoek. Lijkt verplichte zorg inderdaad nodig, dan wordt het Openbaar Ministerie gevraagd een zorgmachtiging voor te bereiden. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg daadwerkelijk wordt ingezet.