Scabiës

Bij een uitbraak van scabiës kan de GGD de zorginstelling adviseren over de te nemen hygiëne- en bestrijdingsmaatregelen, het vaststellen van de behandelgroep, de soort behandeling en behandelschema inclusief nazorg. Op verzoek geeft de GGD voorlichting aan medewerkers en bewoners.

Een uitbraak van scabiës in een zorginstelling

Een zorginstelling is een gunstige omgeving voor de verspreiding van scabiës omdat er veel lichamelijk contact mogelijk is tussen cliënten onderling en tussen cliënten en hun verzorgers. Scabiës is geen ernstig gezondheidsprobleem, het is vooral hinderlijk vanwege de jeuk. De emotionele belasting is echter hoog; het idee beestjes te hebben en besmettelijk te zijn voor de omgeving geeft vaak reden tot onrust en bezorgdheid. De bestrijding van scabiës is niet moeilijk maar wél bewerkelijk. Het betekent dat er een hectische periode aanbreekt voor uw zorginstelling.

Aandachtspuntenkaart

Voor zorginstellingen hebben wij een aandachtspuntenkaart bij een scabiësuitbraak in een zorginstelling ontwikkeld. Deze aandachtspuntenkaart beschrijft in het kort de verschillende stappen en maatregelen die wij adviseren bij een uitbraak van vastgestelde scabiës in een zorginstelling.

Download hier de aandachtspuntenkaart

Bij een uitbraak van scabiës kan de GGD de zorginstelling adviseren over de te nemen hygiëne- en bestrijdingsmaatregelen, het vaststellen van de behandelgroep, de soort behandeling en het behandelschema inclusief nazorg. Op verzoek geeft de GGD voorlichting aan medewerkers en bewoners.

Behandelinstructies

De behandeling van scabiës bestaat uit medicatie in combinatie met was- en luchtvoorschriften. Het zijn praktische stappenplannen van de behandeling met scabiësmedicatie in combinatie met de was- en luchtvoorschriften. De behandelinstructies zijn gemaakt als aanvulling op de overige informatie (bijsluiter medicatie en patiënten informatie).

• Behandelinstructie crème permetrine 5% (Loxazol)
• Behandelinstructie smeersel Benzylbenzoaat 25%
• Behandelinstructie tabletten Ivermectine (Stromectol)

Voor een effectieve behandeling moeten alle mensen met wie de scabiëspatiënt in de zes weken voor het ontstaan van de klachten langerdurend direct lichamelijk contact heeft gehad, zoals partner, gezinsgenoten en degenen die verzorgende handelingen hebben uitgevoerd, op dezelfde dag worden behandeld. Deze mensen hoeven geen klachten te hebben.


Meer informatie

Meer informatie over een scabiësuitbraak in een zorginstelling vindt u in dit document van het RIVM.