Prikaccidenten

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander. Ook een spat- of bijtaccident vallen onder de noemer prikaccident. GGD Drenthe beoordeelt en behandelt niet individuele accidenten. Wel staan wij huisartsen en anderen bij voor raad en advies.

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De meerderheid van de prikaccidenten zijn werkgerelateerd en vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Werkgevers zijn verplicht de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Een goed prikaccidentenprotocol hoort daar vanzelfsprekend bij.

Protocol

Doel van een prikaccidentenprotocol is het voorkomen van besmetting met bloedoverdraagbare aandoeningen door prikaccidenten. Het feitelijke prikaccidentenprotocol bestaat uit twee delen:

Een protocol preventie prikaccidenten, waarin opgenomen de voorschriften cf. Arbowet ter voorkoming van prikaccidenten: veilig werken en een protocol afhandeling prikaccidenten waarin de voorschriften hoe te handelen als er toch een prikaccident optreedt. Wij adviseren werkgevers hiervoor afspraken te maken met bijvoorbeeld de arbodienst of de eerste hulp van een ziekenhuis.

Contact

GGD Drenthe is niet beschikbaar voor het persoonlijk beoordelen en behandelen van prikaccidenten. Wel geven wij advies aan huisartsen en andere hulpverleners over de afhandeling van een accident. Ook kunnen wij ondersteunen bij het opstellen van een prikaccidentenprotocol.