Griep

In de winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Maar de cliënten in een zorginstelling kunnen ernstig ziek worden door de griep.

De griepprik. Daarom!

Zorgverleners vormen een extra risico voor groepen van cliënten die een hoog risico lopen op complicaties van griep Daarom wordt aan zorgverleners geadviseerd de griepprik te halen.
Om het belang van de griepprik onder de aandacht te brengen medewerkers in zorginstellingen hebben wij een griepprikposter ontwikkeld. Wij adviseren deze op een zichtbare plek in de ‘teamkamer’ op te hangen. Op de poster worden de drie argumenten benoemd waarom aan zorgmedewerkers een griepprik wordt geadviseerd.

Download hier de griepprikposter.

U kunt de griepprikposter op A3 formaat ook gratis bestellen via infectieziekten@ggddrenthe.nl

Aandachtspunten bij een verheffing van influenza in een zorginstelling

Meerdere personen met influenza binnen een zorginstelling kan grote gevolgen hebben. Naast acute ziekte verschijnselen en sterfte kan een bijkomende influenza-infectie bij verzwakte, chronisch zieken verdere beperkingen in het dagelijks functioneren veroorzaken. Ook de dagelijkse routine in de zorginstelling kan verstoord worden door een toegenomen zorgvraag en uitval van personeel. De eerste symptomen van uitbraak van influenza zijn vaak een verheffing van bewoners en/of personeel met koorts, hoofdpijn, spierpijn en luchtwegklachten.

Om artsen en locatiemanagers in zorginstellingen te ondersteunen bij een verheffing van influenza binnen hun zorginstelling hebben wij een aandachtspuntenkaartje ontwikkeld. Dit aandachtspuntenkaartje beschrijft in het kort de verschillende stappen en maatregelen die wij adviseren om de uitbraak van influenza te bestrijden, verdere verspreiding te voorkomen en de nadelige gevolgen voor de cliënten te beperken.

Download hier het aandachtspuntenkaartje verheffing van influenza in een zorginstelling