Melden en advies infectieziekten

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor advies, meldingen en overleg 24 uur per dag bereikbaar, tijdens kantooruren via de GGD Drenthe, tel.nr. 0592 - 306300 of via email; infectieziekten@ggddrenthe.nl en buiten kantooruren via Meldkamer Noord Nederland (MkNN), tel.nr. 088 -0230617

Meldingsplicht kinderopvang

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven zoals een kindercentrum of zorginstelling, heeft ook een meldingsplicht. Het gaat om melding van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:
• Maag-en darmaandoeningen
• Geelzucht
• Huidaandoeningen

Wat doet het team Infectieziekten

Naar aanleiding van de melding zal de GGD beoordelen of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld door bron- en contactopsporing, het geven van profylaxe aan contacten, het geven van voorlichting en/of het verrichten van aanvullende diagnostiek