Gezonde School en Genotmiddelen

Doel

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is er voor scholen die aandacht willen schenken aan alcohol, tabak en drugs. DGSG bestaat al meer dan 20 jaar en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut. De kracht van DGSG is de brede opzet. Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid en het betrekken van ouders. Ook is er binnen het programma speciale aandacht voor het signaleren en begeleiden van leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Deze gezamenlijke aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken en drugs.

Voor wie

DGSG is er op indicatie voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, overleg hiervoor met uw lokale GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ).Hiernaast is DGSG er voor het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het programma richt zich op zowel leerlingen, ouders, als het schoolpersoneel.

Zorgtypes

  • universele preventie

Regio's

  • Drenthe (hele provincie)

Meer informatie

Zie verder de website: www.dgsg.nl

Oordeel

I Erkenningscommissie: Goed onderbouwd

Opmerkingen

Invoering van het lesprogramma duurt twee jaar voor het basisonderwijs en drie jaar voor het Voortgezet Onderwijs. In die twee/drie jaar begeleidt VNN de leerkrachten, daarna zijn zij in staat zelfstandig het programma voort te zetten.