Evenementen

Om een evenement te organiseren wat publiek trekt moet er met veel zaken rekening gehouden worden. Een organisator moet niet alleen een leuk, maar ook een gezond en veilig evenement neerzetten. Voor veel evenementen moet bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd maar voor sommige niet. Organisatoren kunnen bij de gemeente informeren wat voor hun evenement geldt.

GHOR

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is adviseur van de gemeente met betrekking tot de geneeskundige risico’s van publieksevenementen en de benodigde voorwaarden om publieksevenementen vanuit het gezondheidsperspectief goed te laten verlopen. De gemeente beslist vervolgens welke maatregelen zij opneemt in de uiteindelijke evenementenvergunning.

Ervaring en advies

Zowel landelijk als regionaal heeft de GHOR in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de advisering bij evenementen en heeft geleerd van evaluaties en onderzoeken. Steeds beter weten we hoe publieksevenementen verlopen, wat de gemiddelde zorgvraag is tijdens een evenement en welke factoren extra of juist minder aandacht vragen voor de hulpverlening. Het gaat om een inschatting van de risico’s en de verwachte zorgvraag bij een evenement en het selecteren van passende maatregelen. 

Landelijke handreiking

Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot een landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen. Deze landelijke handreiking is voor GHOR Drenthe richtinggevend geweest voor de notitie “Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe, versie 2.0”. 

Geneeskundige advisering

Bij de downloads op deze pagina vindt u de notitie ‘Geneeskundige advisering bij publieksevenementen in Drenthe’ en een aantal documenten waar de GHOR in de advisering naar verwijst. Ook vindt u een brochure ’12 adviezen’ die bedoeld is voor organisatoren van evenementen. Deze brochure is opgesteld om ervoor te zorgen dat er niet alleen een leuk, maar ook een gezond en veilig evenement wordt georganiseerd.