Scabiës

Het team Infectieziekten van GGD Drenthe kan u als professional adviseren over de behandeling van scabiës. U kunt denken aan het vaststellen van de behandelgroep en/of de informatievoorziening naar de patiënt en diens omgeving.

Behandelinstructies

Voor de behandeling van scabiës hebben wij drie behandelinstructies ontwikkeld.
Het zijn praktische stappenplannen van de behandeling met scabiësmedicatie in combinatie met de was- en luchtvoorschriften. De behandelinstructies zijn  gemaakt om mee te geven aan de patiënt als aanvulling op de overige informatie (bijsluiter medicatie en patiënten informatie).

• Behandelinstructie crème permetrine 5% (Loxazol)
• Behandelinstructie smeersel Benzylbenzoaat 25%
• Behandelinstructie tabletten Ivermectine (Stromectol)

Voor een effectieve behandeling moeten alle mensen met wie de scabiëspatiënt in de zes weken voor het ontstaan van de klachten langerdurend direct lichamelijk contact heeft gehad, zoals partner, gezinsgenoten en degenen die verzorgende handelingen hebben uitgevoerd, tegelijk worden behandeld. Deze mensen hoeven geen klachten te hebben.

Aandachtspuntenkaart scabiësuitbraak in zorginstellingen

Een zorginstelling is een gunstige omgeving voor de verspreiding van scabiës, omdat er veel lichamelijk contact mogelijk is tussen cliënten onderling en tussen cliënten en hun verzorgers.
Voor de huisarts die huisartsenzorg geeft aan patiënten in zorginstellingen en voor de zorginstelling zelf is er een aandachtspuntenkaart ontwikkeld. Deze aandachtspuntenkaart beschrijft in het kort de verschillende stappen en maatregelen die wij adviseren bij een uitbraak van vastgestelde scabiës in een zorginstelling.

Download hier de aandachtspuntenkaart

Meer informatie

Meer informatie over scabiës vind u op de website van het RIVM