Melden en advies infectieziekten

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor advies, meldingen en overleg 24 uur per dag bereikbaar, tijdens kantooruren via de GGD Drenthe, tel.nr. 0592 -30 63 00 of via email; infectieziekten@ggddrenthe.nl en buiten kantooruren via Meldkamer Noord Nederland (MkNN), tel.nr. 088 - 0230617

Meldingsplicht artsen en laboratoria

Volgens de WPG moeten alle infectieziekten waarbij bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk zijn gemeld worden bij de GGD. Samen met alle Drentse artsen en het laboratorium voor Infectieziekten is de afspraak gemaakt dat alle door het laboratorium vastgestelde meldingsplichtige infectieziekten rechtstreeks door het laboratorium aan de GGD worden gemeld. Toch kan het voorkomen dat zich in uw praktijk een ongewone verheffing voordoet door een infectieziekte waarvan geen diagnostiek door het laboratorium wordt verricht. Een dergelijke verheffing van een infectieziekte kan wel een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Deze infectieziekte dient u zelf binnen 24 uur te melden aan de arts infectieziekten van de GGD.

Wat doet het team infectieziekten

Naar aanleiding van de melding zal de GGD beoordelen of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, bijvoorbeeld door bron- en contactopsporing, het geven van profylaxe aan contacten, het geven van voorlichting en het verrichten van aanvullende diagnostiek.