Melden en advies infectieziekten

Zorginstellingen, scholen, kinderopvangcentra, gastouders, artsen en laboratoria zijn verplicht om uitbraken van (infectie)ziekten zo spoedig mogelijk te melden bij de GGD. Dit moet in ieder geval binnen één dag na uitbraak. Bij vragen of zorgen om een infectieziekte, geeft onze arts of verpleegkundige u graag advies.

Meldingsplicht

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven zoals een kinderopvang of zorginstelling, heeft een meldingsplicht. Het gaat om melding van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:

  • Maag-en darmaandoeningen
  • Geelzucht
  • Huidaandoeningen

Wat doen wij?

Na uw melding beoordelen wij of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. We gaan hierbij op de volgende manier te werk:

  • We brengen de uitbraak in kaart en stellen een mogelijke bron vast om verdere verspreiding binnen en buiten de instelling te beperken.
  • We adviseren over hygiënemaatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
  • We adviseren over de in te zetten diagnostiek.
  • We adviseren over te nemen maatregelen, waaronder eventuele vaccinaties.
  • We ondersteunen bij het opstellen van informatiemateriaal voor bewoners, medewerkers en bezoekers.
  • We nemen contact op met andere mogelijk betrokken organisaties zoals het laboratorium, de hygiënist en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
  • We ondersteunen bij en adviseren over perscontacten.

Contact

Het team Infectieziekten is 24 uur per dag bereikbaar voor advies, meldingen en overleg. 

Tijdens kantooruren neemt u contact op via 0592 - 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl.

Buiten kantooruren belt u naar de Meldkamer Noord Nederland (MkNN) via 088 – 0230617.