Influenza

In de winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Voor de meeste mensen is griep een vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Maar de cliënten in een zorginstelling kunnen ernstig ziek worden door de griep.

Aandachtspunten bij een verheffing van influenza in een zorginstelling

Meerdere personen met influenza binnen een zorginstelling kan grote gevolgen hebben. Naast acute ziekte verschijnselen en sterfte kan een bijkomende influenza-infectie bij verzwakte, chronisch zieken verdere beperkingen in het dagelijks functioneren veroorzaken. Ook de dagelijkse routine in de zorginstelling kan verstoord worden door een toegenomen zorgvraag en uitval van personeel. De eerste symptomen van uitbraak van influenza zijn vaak een verheffing van bewoners en/of personeel met koorts, hoofdpijn, spierpijn en luchtwegklachten.

Om artsen en locatiemanagers in zorginstellingen te ondersteunen bij een verheffing van influenza binnen hun zorginstelling hebben wij een aandachtspuntenkaartje ontwikkeld. Dit aandachtspuntenkaartje beschrijft in het kort de verschillende stappen en maatregelen die wij adviseren om de uitbraak van influenza te bestrijden, verdere verspreiding te voorkomen en de nadelige gevolgen voor de cliënten te beperken.

Download hier het aandachtspuntenkaartje verheffing van influenza in een zorginstelling