Uw tip voor of klacht over GGD Drenthe en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens omdat u een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg en de Algemene wet bestuursrecht.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw gegevens om uw tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

We bewaren uw gegevens omtrent uw klacht maximaal twee jaar.

Delen we uw gegevens met derden?

Wij delen  uw gegevens alleen als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen echter alleen met uw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen geen gegevens van derden.