Solliciteren bij GGD Drenthe en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens omdat u gesolliciteerd heeft naar een baan of stageplek bij GGD Drenthe.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We willen uw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we u kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Binnen GGD Drenthe houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling. We houden gegevens van sollicitanten een half jaar in portefeuille.

Delen we uw gegevens met derden?

Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming. 

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen geen gegevens van derden zonder uw toestemming