Panelonderzoek 2021 en privacy

GGD Drenthe voert 3 Ć  4 keer per jaar een panelonderzoek uit waarbij het onderwerp van het onderzoek gerelateerd is aan de publieke gezondheid. GGD Drenthe gebruikt de resultaten van het onderzoek om:

1. haar dienstverlening aan de inwoner van de provincie Drenthe te verbeteren;

2. gemeenten te kunnen adviseren op het gebied van gezondheidsbeleid.

Deelnemers hebben via de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmeter 2020 of via het panel van het RIVM aangegeven mee te willen werken aan het panelonderzoek van GGD Drenthe. Deelname aan dit panel is volledig vrijwillig en u kunt ook weigeren om deel te nemen. U kunt zich nu of later uitschrijven indien u besluit niet meer te willen deelnemen. Daarnaast kunt u vragen overslaan indien u een vraag niet wilt beantwoorden.

Met het invullen en afsluiten van de vragenlijst worden uw gegevens volgens deze privacyverklaring verwerkt. Lees hier de volledige privacyverklaring.