Leefomgeving en privacy

Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van hun taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Na uw melding van gezondheidsklachten in relatie tot het milieu verwerken we uw gegevens om u te kunnen adviseren.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.  Het  

Delen we uw gegevens met derden?

We delen uw gegevens afhankelijk van de situatie en met uw toestemming met woningstichtingen, gemeenten en medisch milieukundigen.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Wij krijgen in voorkomende gevallen gegevens van derden, bijvoorbeeld van huisartsen of woningbouwverenigingen.