GGD-locaties en privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Juist ook in onze spreekkamers. Tegelijk wil GGD Drenthe haar professionals hun werk goed laten doen in een veilige omgeving. Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op foto of film komen en die worden gedeeld. Denk hierbij aan foto’s, film, vlogs of geluidsopnames. Wilt u dit als bezoeker doen? Vraag dan om toestemming. De organisatie staat achter beeld- en/of geluidsregistratie door klanten voor eigen gebruik, mits afgestemd met en goedgekeurd door onze professional. Zodra het gaat om opnames die gedeeld worden met een groter publiek en met commerciële doeleinden, dan vragen onze medewerkers u dit eerst af te stemmen met ons Team Communicatie. We verwachten op deze manier ruimte te bieden aan enthousiaste bezoekers en klanten en tegelijk onze medewerkers privacy te bieden in hun werk.