Dit najaar coronaprik voor risicogroepen en zorgmedewerkers

6 juli 2023


Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, kan in het najaar een coronaprik kan krijgen. Dat heeft de minister van VWS na advies van de Gezondheidsraad besloten. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen dan voor de coronaprik in aanmerking. Op welke datum deze vaccinatieronde start is nu nog niet bekend.

Wie mogen dit najaar de coronaprik halen?

Dit zijn:

  • mensen van 60 jaar en ouder;
  • mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen.

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten, krijgen in het najaar de coronaprik aangeboden.

Zwangeren kunnen het hele jaar door terecht voor een coronaprik

Naast een jaarlijkse coronaprik voor bovengenoemde groepen adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen om rond de 22ste week van hun zwangerschap een coronaprik te halen. Hierdoor wordt de moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind. Voor zwangeren is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.

Voorbereidingen ook in Drenthe in volle gang

GGD GHOR Nederland en de GGD’en bereiden zich voor om de vaccinatieronde dit najaar uit te voeren. In Drenthe zijn de uitgangspunten dat we de vaccinaties meer verspreid over de provincie gaan aanbieden: laagdrempelig, dichtbij en kostenefficiënt. De werving loopt via uitzendburo’s.

Meer informatie

Lees de landelijke berichtgeving op de websites van:

Informatie over wanneer en hoe je de prik kunt halen vind je zodra dit bekend is op mijnvraagovercorona.nl.