Dien een klacht in

Wij proberen onze taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn, over het contact met een medewerker, over hoe iets verloopt of over hoe wij u behandelen. Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de GGD de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Ook klachten over Veilig Thuis Drenthe kunt u bij ons indienen.

Klacht direct oplossen

Als een klacht ontstaat, dan kunt u deze het best direct en open bespreken met de betrokkene(n). Door uw onvrede kenbaar te maken, kunnen zij direct een oplossing zoeken of misverstanden rechtzetten. Mocht dit voor u niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een officiĆ«le klacht indienen via het klachtenformulier. Deze kunt u ook gebruiken voor klachten over Veilig Thuis Drenthe. 

Binnen 3 werkdagen nemen wij contact met u op om het vervolg van uw klacht met u te bespreken. In dit gesprek laten wij u ook weten wie uw klacht behandelt. De eerste stap na het aanleveren van uw klacht is het bemiddelingstraject.

Bemiddelingstraject

In een bemiddelingstraject kunt u uw klacht bespreken met de leidinggevende van de medewerker, de medewerker kan hierbij aanwezig zijn. In dit overleg kunt u uw klacht uiteen zetten en wordt bekeken of er middels de bemiddeling afspraken gemaakt kunnen worden waar u als klant tevreden mee kunt zijn. De afspraken krijgt u na het overleg thuis gestuurd. Na twee weken neemt de leidinggevende van de medewerker contact met u op of uw klacht naar tevredenheid is opgelost.

Klachtencommissie

Mocht het bemiddelingstraject niet tot het gewenste resultaat geleid hebben, dan wordt uw klacht doorgestuurd aan de ambtelijk secretaris van de onafhankelijke klachtencommissie. De secretaris draagt er zorg voor dat de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie terecht komt. Dit is een onafhankelijke commissie, waarin mensen zitten die niet werken bij de GGD. De commissie beoordeelt op basis van informatie van de klager en de GGD en geeft aanbevelingen voor maatregelen. Van de GGD hoort u vervolgens welke maatregelen genomen zijn. Als de klachtencommissie uw klacht behandelt, is dat voor u gratis.

Heeft u vragen over uw klacht of de procedure dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het algemene telefoonnummer (0592) 30 63 00.