Nieuwsbericht

Versoepelingen quarantainemaatregelen op opvang/primair onderwijs  

maandag 27 september 2021

Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt en het aantal beschermde mensen steeds verder stijgt, is er ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen. Landelijk gelden sinds 25 september versoepelingen. Sinds 20 september is er daarnaast een wijziging in het bron- en contactonderzoek voor opvang/primair onderwijs (PO). In dit bericht lees je een toelichting op deze laatste wijzigingen.  

Uitgangspunten van het kabinet bij de versoepelingen voor opvang en PO  
De (cognitieve, emotionele en sociale) gevolgen van de maatregel dat een hele klas in quarantaine moet als er één leerling besmet is, wegen in deze fase met een toenemende vaccinatiegraad niet meer op tegen de bescherming die het biedt.  

Jonge kinderen worden niet of minder ernstig ziek: ze hebben een zeer mild ziekteverloop als ze besmet raken. Ook zijn ze minder besmettelijk dan volwassenen. En de meeste volwassenen om hen heen hebben de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Bovendien blijft het advies gelden dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. Uiteraard blijven kinderen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn.   

Dit is het huidige beleid:  

 • Test een kind of medewerker positief dan kunnen sinds 20 september in principe alle groeps- en klasgenoten naar de opvang en school blijven gaan. Ouders ontvangen wel een informatiebrief van de school (versie klasgenoten/opvang).   
 • Zijn er in korte tijd meerdere besmettingen in de klas, dan onderzoekt de GGD in overleg met school de uitbraak en geeft advies op maat.   
 • Kinderen die buiten school of de opvang contact hebben gehad met iemand die positief getest is, krijgen van de GGD een advies op maat. Dan zijn in principe de algemene adviezen voor contacten van toepassing.   
 • Voor medewerkers blijven de algemene adviezen voor contacten gelden. Dit betekent dat niet beschermde medewerkers een quarantaine-advies kunnen krijgen.   

De basisregels blijven bestaan:   

 • Was vaak de handen.   
 • Schud geen handen.   
 • Hoest en nies in je elleboog.   
 • Geef elkaar de ruimte.   
 • Zorg voor frisse lucht.   
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD.   

Zelftestadvies voor niet beschermde medewerkers   
De inzet van zelftesten wordt voortgezet tot aan de herfstvakantie. Niet beschermde medewerkers worden geadviseerd om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken.   

 • Laat je bij klachten altijd testen bij de GGD. Een zelftestuitslag is minder betrouwbaar, ook als die positief is.   
 • Geef een positieve zelftestuitslag altijd door aan de GGD, via 0592-709709 (dat kan 7 dagen per week tussen 8.00 - 17.00 uur).   
 • Medewerkers met klachten (of een positieve zelftestuitslag) kunnen zich nog steeds met voorrang laten testen op het coronavirus.   

 

Meer Informatie (en een Q&A) voor scholen: www.lesopafstand.nl/lesopafstand/nieuw/   

Bericht Rijksoverheid: Nederland verder open met coronatoegangsbewijs | versoepelingen