Nieuwsbericht

Ontwikkelingen COVID-19 in Drenthe (weekoverzicht t/m 13 september)

dinsdag 14 september 2021

Tot nu toe heeft 82% van alle Drentse inwoners van 12 jaar en ouder minimaal 1 vaccinatie ontvangen van een GGD, huisarts of andere instelling. In de afgelopen week is het aantal positieve testuitslagen gedaald met 22%. Vooral 10 t/m 19-jarigen ontvingen een positieve testuitslag. Onder scholieren wordt veel getest, waardoor ook meer besmettingen worden gevonden. Er is op dit moment geen reden tot zorg rondom verspreiding op scholen in Drenthe. De GGD adviseert scholen daarbij altijd op maat en is voor ouders 7 dagen per week bereikbaar via 0592-709709.

Aantal vaccinaties 
Naast GGD’en, vaccineren ook ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en huisartsen. Onderstaande cijfers hebben betrekking op mensen die een vaccinatie van een GGD hebben ontvangen. De groep 60-64 jarigen, die een vaccinatie ontving van de huisarts, zit bijvoorbeeld niet in deze cijfers. Ook inwoners van een verzorgingshuis zijn niet door een GGD gevaccineerd. 

 • Tot nu toe zijn in totaal door GGD’en 306.021 Drentse inwoners minimaal 1 keer gevaccineerd. Dat is 70% van alle inwoners van 12 jaar en ouder.

  • 12 t/m 15 jarigen: 62%
  • 16 t/m 17 jarigen: 72%
  • 18 t/m 29 jarigen: 67%
  • 30 t/m 39 jarigen: 68%
  • 40 t/m 49 jarigen: 75%
  • 50 t/m 59 jarigen: 82%
  • 60 t/m 64 jarigen: (geen cijfers, uitgenodigd door huisarts)
  • 65 jaar en ouder: 80%

 • In totaal, van 6 januari tot en met 12 september, zette GGD Drenthe 562.039 vaccinaties.

 

Prikken zonder afspraak is nu ook op alle locaties in Drenthe mogelijk. Check de actuele openingstijden op DrentheVaccineert.nl/locaties.

 

Waarom vaccineren?

Ieder heeft zijn persoonlijke redenen.

Bijvoorbeeld:

 • Vaccineren zorgt ervoor dat je niet of veel minder ziek wordt door corona (wat ziekenhuisopnames helpt voorkomen).
 • Vaccinatie helpt andere maatregelen (om het virus in te dammen) overbodig te maken.
 • Vaccinatie draagt bij aan de groepsimmuniteit. Dat is belangrijk wanneer een nieuwe variant rond gaat, zoals nu de besmettelijkere deltavariant.

Meer voorbeelden en informatie om je eigen keuze te maken vind je bijvoorbeeld op de site van TNO en het Radboudumc: www.coronavaccinatie-keuzehulp.nl


Aantal positieve testuitslagen

Het verloop van het aantal positieve testen in Drenthe, de omliggende regio’s en landelijk van de afgelopen week is samengevoegd in een grafiek

 • In de afgelopen week is het aantal positieve testuitslagen gedaald met 22% (van 95 naar 74 per 100.000 inwoners per week).
 • In totaal zijn er in Drenthe de afgelopen week 366 inwoners positief getest; dit zijn er 104 minder dan vorige week (470).
 • Landelijk is het reproductiegetal gelijk gebleven: 1,02 (waarde van donderdag 26 augustus). Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. (Bron: RIVM)

Bekijk deze grafiek met het verloop van het relatieve aantal besmettingen per leeftijdsgroep in de afgelopen weken. Bij de meeste leeftijdsgroepen zien we  een daling van het aantal positieve testen per 100.000 inwoners in de afgelopen week. Bij de 10 t/m 19-jarigen is het aandeel positieven iets gestegen.

 

Ziekenhuisopnames

 • Het aantal inwoners uit Drenthe met COVID-19 die zijn opgenomen in een ziekenhuis schommelt de afgelopen dagen tussen de 0 en 5 per dag (bron NICE).
 • Het zevendaags gemiddelde blijft sinds begin september onder de 2 per dag.
 • Op 10 september lagen er 8 patiënten met COVID-19 in een Drents ziekenhuis, waarvan 5 op een IC bed. Het gaat hier ook om patiënten die buiten Drenthe wonen.


Aantal testen
Bij de testlocaties krijg je altijd een PCR-test. De uitslag volgt uiterlijk binnen 48 uur (maar bijna altijd de volgende dag). Je krijgt automatisch bericht, ook voor je kind. Heb je geen DigiD of wil je telefonisch de uitslag horen, dan duurt het vaak wat langer. 

 • Het aantal mensen dat zich in de afgelopen week bij GGD Drenthe heeft laten testen is met gestegen van 4.980 naar 5.257.
 • Het vindpercentage is de afgelopen week gedaald van 9 naar 6%.


Laat je bij klachten altijd testen door de GGD
Zelftesten zijn alleen om te testen zonder klachten, bijvoorbeeld als je extra voorzichtig wilt zijn voordat je mensen ontmoet of terugkomt van vakantie. Het resultaat van een zelftest (ook een positieve uitslag) is minder betrouwbaar, dan van een test in de GGD teststraat. Geef een positieve zelftestuitslag in ieder geval altijd door aan de GGD. Je ontvangt dan ook het advies om meteen een (her)testafspraak te maken bij een GGD. Dat kan via 0800-1202 (8-20.00u) of bel met 0592-709709 (8-17.00u). Dat kan 7 dagen per week.   


Zie ook: