Nieuwsbericht

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

woensdag 21 april 2021

Wat is de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren? Hier willen we achter komen en daarom starten we dit najaar met onderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leerlingen uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs. We werken samen met alle GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Binnenkort nodigen we alle scholen (voortgezet onderwijs) in onze provincie uit om mee te doen aan het onderzoek.

Hoe voeren we het onderzoek uit? 

Tijdens een lesuur op school ontvangen de leerlingen een (digitale) vragenlijst om in te vullenEen docent is hierbij aanwezig. In de lijst staan vragen over bijvoorbeeld: gezondheid, eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik. Het onderzoek is zodanig ingericht dat zo min mogelijk druk en tijd wordt gevraagd van leerlingen en scholen. 

 

Vergelijkend onderzoek 

De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 worden in het najaar van 2022 bekendgemaakt. De resultaten worden dan als totaal gedeeld (alle jongeren in het land), maar ook per provincie, gemeente en zelfs per school. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van de Gezondheidsmonitor uit 2019 krijgen we inzicht in de trends in de gezondheid en welbevinden van jongeren.  

 

Vertrouwelijkheid 

Zowel leerlingen als ouders of verzorgers worden voorafgaand aan het onderzoek hierover door de school geïnformeerd. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. En belangrijk om te weten, de antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.  

 

Vragen of meer weten? 

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021Neem dan contact met ons op via epidemiologie@ggddrenthe.nl of via tel. 0592-306300.