Nieuwsbericht

Vaccineren: de meest gestelde vragen en antwoorden

vrijdag 16 april 2021

De regionale GGD bepaalt niet wie welk vaccin krijgt en wie wanneer aan de beurt is. Wij zorgen er wél voor dat zodra er vaccins geleverd zijn, wij zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen kunnen vaccineren. Inmiddels op 3, binnenkort op 4 locaties in Drenthe. Ons doel is niet te overtuigen. Wel om goed te informeren via www.drenthevaccineert.nl en door te verwijzen naar meer informatie. In dit bericht lees je het antwoord op de vragen die we momenteel het meeste krijgen.

Waarom vaccineren als je gezond bent?

Met vaccinaties beschermen we onszelf en elkaar. Het voorkomt dat je ernstig ziek wordt en dat je in het ziekenhuis komt door COVID-19. Dat betekent dat de druk op de zorg afneemt en we als samenleving sneller open kunnen.

Als voldoende mensen gevaccineerd zijn (minimaal 70%) krijgen nieuwe varianten van het virus ook minder kans. Zouden die wel grootschalig de kop opsteken, zouden we mogelijk opnieuw terug moeten naar ingrijpende maatregelen. Bekijk deze video voor een uitleg.

 

Vaccineren is niet verplicht

Je kiest zelf of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. Het openen van de samenleving kan steeds meer door vaccineren, maar ook door testen (beide betaald door de overheid). Hier worden nu verschillende onderzoeken mee gedaan. Het idee is dat je straks een geldig bewijs van ofwel vaccinatie of een negatieve test kunt krijgen, zodat er sneller meer kan. 

In Nederland is er nu geen officieel vaccinatiebewijs. Op dit moment hoef je nergens zo'n bewijs te laten zien. Wel krijg je direct na elke vaccinatie een bevestigingsbrief/registratiekaart mee van de GGD. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over de datum en het toegediende vaccin.

Komt er in de toekomst wel een officieel coronavaccinatiebewijs of gaan landen vragen om een bewijs als je reist? Dan zorgt de overheid ervoor dat deze niet na te maken zijn.

 

Is het veilig?

Door de pauze met AstraZeneca is het begrijpelijk dat er twijfels ontstaan. Het is belangrijk om je goed te informeren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Kijk bijvoorbeeld op rijksoverheid.nl of op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor uitgebreide en betrouwbare informatie, bijvoorbeeld over de kans op zeer zeldzame bijwerkingen.

Alle tweede prikken met AstraZeneca, voor alle leeftijdsgroepen, gaan wel gewoon door. Dat is omdat er wereldwijd nooit meldingen van zeer zeldzame bijwerkingen zijn gedaan na een tweede prik.

 

Wanneer kan ik beter niet gevaccineerd worden?

Mensen uit de medische (hoog)risicogroepen bij COVID-19 ontvangen een uitnodiging van hun (huis)arts, omdat die de persoonlijke situatie het beste kent. Bel hiervoor niet zelf met de arts, de uitnodiging volgt zodra de arts vaccin voor u heeft. Lees meer op de pagina Vaccinatie medische (hoog)risicogroepen | RIVM.

Wanneer je de uitnodiging ontvangt voor een GGD-locatie, zit hier ook een gezondheidsverklaring in. Heb je hier medische vragen over, dan kun je bellen met de medische informatielijn, waarvan het nummer op die verklaring staat. De ingevulde verklaring neem je mee naar de vaccinatie-afspraak. Op basis hiervan wordt bepaald of jij ook op de testlocatie nog een gesprek krijgt met een arts voordat je gevaccineerd wordt. Alleen bij hoge uitzondering gaat er soms een vaccinatie op de GGD-locatie niet door.

Kom in ieder geval niet naar de locatie wanneer je klachten hebt die passen bij COVID-19 en maak een nieuwe afspraak.

 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Iedere doelgroep heeft een eigen vaccin. Dat komt omdat vaccins schaars zijn en rekening gehouden moet worden met de geschiktheid van vaccins voor specifieke doelgroepen/omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat opslag, beheer en vervoer van en vaccin nauw steekt. GGD Drenthe heeft hier geen invloed op (de huisartsen ook niet). Wij doen alleen de uitvoering en zorgen dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen kunnen vaccineren. Op dit moment is niet bekend wanneer je weer in aanmerking komt wanneer je je nu niet laat vaccineren. 

 

Wanneer ben ik (weer) aan de beurt?

Dit is soms nog niet heel concreet bekend, maar de informatie wordt steeds up to date gehouden met de laatste ontwikkelingen. Beantwoord 7 vragen op rijksoverheid.nl om te zien wat je kunt verwachten.

Ging je vaccinatie door de pauze met AstraZeneca niet door? Lees dan dit bericht op drenthevaccineert.nl.

 

Hoe kan het dat 60-64 jarigen eerder aan de beurt zijn dan 65-plussers?

Mensen die ouder zijn dan 60 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. Hoe ouder, hoe kwetsbaarder. De GGD vaccineert vanaf 90+ naar 65, met het Pfizer vaccin. We zijn nu bij 1952. De volgende groep die volgt is ’53, ’54. Etc.

Het AstraZeneca vaccin werd eerder dit jaar geleverd en het advies van de Gezondheidsraad was toen dat dit vaccin ook gebruikt kon worden voor mensen van 60-64 jaar (65+ was toen nog niet bekend). Deze mensen zitten wel in de risicogroep, maar zouden voor een vaccinatie bij de GGD nog relatief lang moeten wachten. Daarom is er voor gekozen die groep alvast door de huisartsen te laten vaccineren met AstraZeneca.

Door zowel de GGD als de huisartsen de groep van 60-90+ te laten vaccineren kon de totale risico groep van 60 tot 90+ sneller volledig gevaccineerd zijn. Dat was destijds de reden om het zo te organiseren.

Mensen die 65 jaar of ouder zijn, krijgen op volgorde van oud naar jong een uitnodiging voor een GGD-locatie. Deze groep kan volgens de laatste adviezen van de gezondheidsraad beide vaccins krijgen, maar de GGD heeft voor deze doelgroep alleen het Pfizer vaccin.

 

Wat gebeurt er met vaccin die aan het eind van de dag overblijft?

Dit is echt heel weinig, niets gaat verloren. Daar wordt heel strak op gestuurd. Is er restvaccin, dan zijn hiervoor strikte richtlijnen die wij moeten opvolgen. Wij hebben hier geen invloed op. Medisch schrijnende gevallen worden door hun behandelend arts opgeroepen voor vaccinatie, zodra zij hier vaccins voor hebben.

 

Meer informatie

Op onze website drenthevaccineert.nl staan ook veel veel gestelde vragen en antwoorden en verwijzingen naar meer informatie. Verder is er een landelijke informatielijn, 0800-1351, landelijke afsprakennummers per doelgroep, die in je uitnodigingsbrief staan. We weten dat huisartsen ontzettend veel gebeld worden wat hun reguliere werk heel erg kan beïnvloeden, maak daarom zoveel mogelijk gebruik van het landelijke informatienummer 0800-1351 of bel ons als je er niet uit komt.