Nieuwsbericht

Ontwikkelingen COVID-19 in Drenthe (weekoverzicht 5 t/m 11 april)

dinsdag 13 april 2021

In de afgelopen week is het aantal positieve testen licht gedaald. Ondanks deze afname blijft de druk op de capaciteit in de ziekenhuizen in Noord Nederland hoog, met name op de IC. Maar er is ook goed nieuws. Het effect van het vaccineren van ouderen en zorgmedewerkers is duidelijk merkbaar. Momenteel zijn er voor het eerst in lange tijd geen ‘clusters’ meer bij zorginstellingen in Drenthe (we spreken van een ‘cluster’ als er minimaal 3 nieuwe besmettingen zijn binnen 14 dagen). Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden.

Aantal vaccinaties 

Vaccineren zorgt ervoor dat je niet of veel minder ziek wordt door corona (wat ziekenhuisopnames helpt voorkomen). Naast GGD’en, vaccineren ook ziekenhuizen, langdurige zorginstellingen en huisartsen. Voor een goede bescherming krijgen de meeste gevaccineerde mensen een tweede vaccinatie. Had je de afgelopen 6 maanden een positieve testuitslag, dan voldoet meestal één vaccinatie (lees de uitzonderingen op de website van het RIVM).  

 • Tot nu toe zijn in totaal door GGD’en 79. 83.513 vaccinaties gezet bij 58.185 Drentse inwoners. 
 • De afgelopen week zijn er 10.054 vaccinaties gezet door GGD Drenthe. 
 • In totaal, van 6 januari tot en met 11 april, zette GGD Drenthe er 79.767. 

In welke volgorde en met welk vaccin inwoners gevaccineerd worden, wordt landelijk bepaald. Die informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid. Je krijgt automatisch een uitnodiging, zodra je in aanmerking komt. 

Aantal positieve testuitslagen 
Het verloop van het aantal positieve testen in Drenthe, de omliggende regio’s en landelijk van de afgelopen week is samengevoegd in een grafiek. 

 • Het aantal positieve testuitslagen is de afgelopen week nog een beetje gedaald, van 1.040 naar 979. Dat is een daling van 6%. De daling is minder sterk dan vorige week (27%). Pasen viel toen in die week en dat weekend lieten opvallend minder mensen zich testen.  
 • Het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners was vorige week 198, nu 192. 
 • In de drie Noordelijke provincies is het gecombineerde reproductiegetal 0,89 (waarde op 7 april). Dat wil zeggen dat 100 mensen met het coronavirus samen 89 andere mensen besmetten. Hoe lager het reproductiegetal, hoe sneller het aantal besmettingen kan dalen.  

Bij alle leeftijdsgroepen zien we een daling in het aantal positieve testuitslagen. Bekijk deze grafiek met het verloop van het relatieve aantal besmettingen per leeftijdsgroep in de afgelopen weken.  

Ziekenhuisopnames 

 • De afgelopen week zijn 20 mensen met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen in Drenthe (vorige week 11). 
 • Op 9 april lagen 31 patiënten op de verpleegafdeling (vorige week 20).
 • Het aantal patiënten op de IC was 16 (vorige week 15). 

 

 

Testen 
GGD Drenthe biedt op alle locaties PCR-testen. Antigeentesten (ook wel sneltesten genoemd) worden op dit moment alleen gebruikt op locaties De Haar in Assen, Emmen en Meppel. Beide testen zijn altijd gratis bij de GGD. Je kunt in Drenthe snel terecht voor een betrouwbare test en de uitslag volgt snel (het snelst met DigiD). Bij een antigeentest vaak binnen 2 uur en bij een PCR-test binnen 24 uur. Je krijgt automatisch bericht, ook voor je kind. Heb je geen DigiD of wil je telefonisch de uitslag horen, dan duurt het vaak wat langer. 

Bel alleen 0592-709709 wanneer je uitslag er na 4 (antigeen) of 48 uur (PCR) nog niet is. 

 • In de afgelopen week heeft GGD Drenthe 12.168 testen afgenomen. Dat zijn 144 meer dan de week ervoor (12.024). 
 • Van alle testen die GGD Drenthe doet, is het aantal positieve testuitslagen iets gestegen: van 6,8% vorige week naar 7,3 % in de afgelopen week. Landelijk steeg dit percentage van 8,9 naar 9,6%.    

Zelf testen? Blijf alert
Als je géén klachten hebt, kan een coronatest die je thuis kunt doen, soms nuttig zijn. Als extra zekerheid. Zelftesten zijn minder gevoelig dan een test die bij de GGD wordt afgenomen. Dat betekent dat het belangrijk is dat je je na een negatieve uitslag nog steeds aan de basismaatregelen houdt én dat je je bij een positieve testuitslag laat hertesten bij de GGD. Lees meer in dit nieuwsbericht. 

Alleen samen stoppen we het coronavirus

Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was regelmatig je handen. Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen.

Zie ook: