Nieuwsbericht

RIVM: nieuwe berekening uitstoot houtverbranding

dinsdag 16 februari 2021

Bij houtstook komen verschillende stoffen vrij die slecht zijn voor de gezondheid. Het RIVM publiceerde 15 februari dat de emissiecijfers over 2019 definitief zijn en dat de uitstoot van houtverbranding met terugwerkende kracht op een andere manier wordt berekend. Zogenoemd condenseerbaar fijnstof wordt nu ook meegerekend. Die werd altijd al meegenomen in gezondheidskundige beoordelingen, dus deze nieuwe berekening heeft daar geen invloed op. De nieuwe berekening geeft wel een beter beeld van het aandeel van houtverbranding bij de emissiecijfers.

Uitstoot van fijnstof door houtverbranding

De uitstoot van fijnstof door houtverbranding is te splitsen in twee soorten: de vaste stofdeeltjes, waaronder roet, en het zogeheten condenseerbaar fijnstof, wat in eerste instantie in gasvorm uit de schoorsteen komt. Deze tweede bron heeft het RIVM met terugwerkende kracht toegevoegd vanaf 1990. Zie ook deze korte video met uitleg op Twitter.

 

De nieuwe berekening is geen nieuw inzicht voor de gezondheid

Het totaal aan stoffen werd altijd al meegenomen in gezondheidskundige beoordelingen, omdat die uitgaat van wat mensen kunnen inademen, niet wat er direct uit de schoorsteen komt. Het gezondheidseffect is afhankelijk van hoe veel en hoe lang je schadelijke stoffen binnen krijgt.

 

GGD Drenthe informeert en adviseert

De GGD  adviseert over maatregelen die fijnstof verminderen, waaronder fijnstof afkomstig van houtrook. Het stoken van hout kan ook zorgen voor overlast en/of hinder bij omwonenden. Als GGD geven we inwoners handelingsperspectieven over hoe blootstelling aan houtrook verminderd kan worden en informeren en adviseren we gemeenten bij vragen over houtstook en beleid. De gemeente treedt hierin op als handhavende partij.

 

Lees meer over de rol van de GGD bij dit onderwerp op de website van GGD GHOR Nederland