Nieuwsbericht

Ook medewerkers van kinderopvang met prioriteit getest

dinsdag 09 februari 2021

De buitenschoolse opvang blijft, met uitzondering van de nood-BSO, nog even gesloten. Maar de lagere scholen en de kinderopvang zijn inmiddels weer open. In dit kader geldt met ingang van 8 februari nieuw beleid voor mensen die met prioriteit getest mogen worden.

Niet alleen onderwijzend personeel van het primaire onderwijs mag nu een afspraak via het prioriteitsnummer inplannen, ook personeel van de kinderopvang en de nood-BSO wordt met voorrang getest. Alleen als de opvang niet door kan gaan als de medewerker onnodig thuis zit en met een voorrangsverklaring vanuit de werkgever of het gastouderbureau.   

Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus ontvingen (via de koepels) een brief hierover van het Ministerie van SZW.    

Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid: