Nieuwsbericht

Risiconiveau Drenthe ‘Ernstig’: aanvullend advies GGD Drenthe voor verzorg-, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT)

donderdag 15 oktober 2020

Het risiconiveau van Drenthe is op dinsdag 13 oktober veranderd van Zorgelijk naar Ernstig. Naar aanleiding hiervan komt GGD Drenthe met een aanvullend advies voor verzorg-, verpleeghuizen en thuiszorg (VVT).

Risiconiveau ‘Ernstig’ betekent:
Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe. Het bron- en contactonderzoek is minder effectief, waardoor het zicht op de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit komt onder druk. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van het virus te krijgen. 

Landelijke maatregelen
Voor alle regio’s in Nederland gelden nu dezelfde maatregelen. Deze staan beschreven op rijksoverheid.nl en in deze infographic  

Aanvullend advies GGD Drenthe voor VVT
In deze fase geldt voor VVT in Drenthe het volgende advies:

1.    Maak preventief gebruik van PBM voor personeel en bezoek
Het gaat dan om chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Een uitzondering kan worden gemaakt bij patiënten(groepen) met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden.

2.    Doe een risicoanalyse bij opname
Dit ter voorkoming van introductie van COVID-19 met nieuwe bewoners. Doe dit conform de Verenso/NVAG richtlijn.

3.    Besteed aandacht aan uitvoering dagbesteding
Onderzoek mogelijkheden om de risico’s op verspreiding te verminderen, bijvoorbeeld door kleinere groepen samen te stellen.

4.    Scherp eventueel de bezoekregeling aan
Zie ook handreiking bezoek en sociaal contact

Meer informatie over de uitvoering van deze adviezen is ook te vinden op www.verenso.nl en www.actiz.nl .