Nieuwsbericht

Stijgende lijn meldingen seksueel geweld Groningen/Drenthe

dinsdag 15 september 2020

Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld weten het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen/Drenthe te vinden. Het afgelopen jaar stegen de meldingen met 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Toch blijven we in het noorden wat achter op de rest van het land. Landelijk was de stijging 28%. Het CSG gaat onderzoeken of dit misschien te maken heeft met de noordelijke nuchtere cultuur.

In 2019 hebben zich 218 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Hiervan waren 111 zeer recent aangerand of verkracht. Dit noemen we acute slachtoffers. De meerderheid van deze acute slachtoffers kreeg per direct medische zorg en psychologische ondersteuning. 27% onderging ook een sporenonderzoek. Door meteen onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, is de kans groter om een dader aan te kunnen wijzen. Ook mensen die langer geleden waren misbruikt, bleken het CSG goed te kunnen vinden. In 2019 waren dat voor Groningen/Drenthe 107 slachtoffers. De helft van de slachtoffers was onder de 18 jaar.

Fetzen de Groot, procescoördinator CSG Groningen/ Drenthe: “De toename in 2019 is in lijn met de stijging die we sinds het bestaan van het CSG jaarlijks vaststellen. Maar we moeten ook beseffen dat het slechts een heel klein deel van de slachtoffers is die durft te onthullen dat ze misbruikt is en daarvoor hulp zoekt en/of aangifte doet.” 

Lees meer in het jaarverslag Centrum Seksueel Geweld Groningen/ Drenthe 2019.  

Over het Centrum Seksueel Geweld
In het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van (forensisch) artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om specialistische zorg te geven.

Slachtoffers van seksueel geweld korter dan een week geleden kunnen 24/7 bij het Centrum Seksueel Geweld terecht via 0800-0188. Ook mensen die langer geleden met misbruik te maken hebben gehad kunnen bellen met 0800-0188 (tijdens kantoortijden) of chatten via www.centrumseksueelgeweld.nl (ook buiten kantoortijden).