Nieuwsbericht

Huisartsen in Drenthe maken afspraken over crisis en ramp met GHOR en GGD

vrijdag 07 december 2012

Huisartsen in Drenthe hebben afspraken gemaakt met de GHOR en de GGD over hun inzet tijdens een ramp of crisis. Vandaag tekenen de betrokken partijen een convenant waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Ook hebben de Drentse huisartsen een rampenopvangplan opgesteld, om optimaal voorbereid te zijn op een ramp of crisis.

Afspraken

De afspraken in het convenant gaan over twee soorten rampen waar huisartsen mee te maken kunnen krijgen: de bestrijding van een grootschalige uitbraak van een infectieziekte en de inzet bij een acute crisis, zoals een grootschalig verkeersongeval. De afspraken die worden vastgelegd gaan over de opschaling, inzet, continuĆÆteit, communicatie en informatie-uitwisseling. Ze hebben betrekking op de taakverdeling bij psychosociale nazorg, bij een gezondheidsonderzoek en bij bijzondere omstandigheden.

Convenant en rampenopvangplan

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de GGD en de huisartsen in Drenthe hebben het afgelopen jaar constructief overleg gevoerd om afspraken te vernieuwen en te continueren. De afspraken hebben betrekking op de inzet van huisartsen ten tijde van een ramp of crisis. Dit heeft geleid tot het Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) en een convenant, waarin de afspraken tussen de partijen zijn vastgelegd. Medeondertekenaar is het traumacentrum UMCG als voorzitter van het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland.