Tijdelijke wijzigingen in onze dienstverlening

Eén van onze taken is het bestrijden van infectieziekten in Drenthe. Samen met vele anderen zetten wij ons in om de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in te dammen en te begeleiden. Dat blijft de komende tijd nodig. Om dat goed te kunnen blijven doen én vanuit onze zorg voor onze klanten en medewerkers, bieden wij onze dienstverlening waar nodig in een andere vorm aan.

Inloopspreekuren 0-4 jarigen, reizigers en sekswerkers
We werken de komende periode alleen op afspraak. Daarom vervallen de inloopspreekuren op de consultatiebureaus en de inloopspreekuren voor sekswerkers. We informeren u op het moment dat we de inloopspreekuren weer opstarten. Ook de spreekuren voor reizigersadvies zijn aangepast. Deze zijn alleen nog op onze locatie in Assen voor inwoners van Drenthe die om dringende reden advies en/of vaccinaties nodig hebben. Als dit voor u geldt, neem dan telefonisch contact op via 0592- 306 244 (op werkdagen bereikbaar tussen 08.00-17.00 uur). 

Op het consultatiebureau 
Op het consultatiebureau gelden momenteel enkele maatregelen om u, uw kind en onze medewerkers veilig en gezond te houden. We bieden op dit moment alleen de consulten aan waarbij een vaccinatie nodig is. De overige consulten doen we zoveel mogelijk telefonisch. 

  • Heeft uw kind verkoudheidsklachten als niezen en hoesten (met of zonder koorts), zeg de afspraak dan af zodat deze verzet kan worden.
  • Kom met één begeleider per kind.
  • Neem geen broertjes of zusjes mee.
  • Bent u zelf niet fit, vraag dan iemand anders om met uw kind naar het consultatiebureau te komen.

4+ jaar 
Alle spreekuren op basisscholen en voortgezet onderwijs scholen zijn vervallen. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, dan kunnen we uiteraard telefonisch contact hebben of beeldbellen met u en/ of uw kind. Schroom niet om contact met ons op te nemen via 088 2460246. Wij helpen u graag. Meer informatie voor ouders/ verzorgers van kinderen vanaf 4 jaar vindt u hier

DTP- en BMR-prik
GGD Drenthe vaccineert volgens het Rijksvaccinatieprogramma, een aantal keer per jaar op diverse locaties in de regio tegen verschillende infectieziekten. De vaccinatieweek tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen, rode hond (BMR) is uitgesteld tot na de zomervakantie. Met uitstel van een half jaar voor de vaccinaties DTP en BMR komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar.

Vaccinatie MenACWY
In mei en juni organiseren we individuele spreekuren voor de MenACWY-vaccinatie. Jongeren geboren in 2006 hebben een uitnodiging ontvangen. Jongeren geboren vóór 2006, die niet gereageerd hebben op eerdere oproepen, krijgen later dit jaar nog de mogelijkheid om de vaccinatie te halen. Het RIVM geeft aan dat dit waarschijnlijk in het najaar is. De jongeren ontvangen t.z.t. een uitnodiging.

HPV-vaccinatie
Eind juni en begin juli organiseren we kleinschalige spreekuren in elke Drentse gemeente om de HPV-vaccinatie te geven. Meisjes die in aanmerking komen voor deze prik hebben van ons een uitnodiging ontvangen.

Stel telefonisch uw vragen 
Heeft u vragen voor de jeugdgezondheidszorg? Komt u in aanmerking voor een COVID-19 test? Wilt u graag contact met het Advies en Meldpunt OGGZ? Op deze pagina vindt u de juiste telefoonnummers. 

Informatie over het coronavirus in Drenthe
Op onze webpagina over het coronavirus vindt u actuele informatie rondom het coronavirus in Drenthe.