Nieuwsbericht

Drentse jongeren roken en drinken minder, de mentale druk neemt toe

dinsdag 30 juni 2020

Met de meeste jongeren in Drenthe gaat het goed. Zij voelen zich gelukkig en ervaren hun gezondheid als (zeer) goed. De leefstijl van de jongeren in Drenthe is verbeterd. Er wordt minder gerookt en gedronken. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die GGD Drenthe, in samenwerking met het RIVM, in het najaar van 2019 heeft gehouden onder ruim 5300 jongeren uit klas 2 en 4 in Drenthe.

Duidelijke dalende trend van roken en drinken
In Drenthe is een duidelijke dalende trend van roken en alcoholgebruik te zien. Ook zien we dat jongeren die alcohol drinken minder aan binge-drinken hebben gedaan. Met binge-drinken bedoelen we dat er vijf of meer drankjes worden gedronken bij één gelegenheid. Landelijk zien we juist dat de dalende trend stagneert.

Er wordt minder gepest op school maar de mentale druk neemt toe
Psychosociaal gaat het bij de meeste jongeren goed. Al zien we wel dat psychosociale problematiek in de afgelopen jaren enigszins is toegenomen. Jongeren ervaren veel stress door school, de situatie thuis of ‘door alles wat ze moeten doen’. De toenemende mentale druk bij jongeren is landelijk en lokaal een thema dat steeds meer naar voren komt. Dit vraagt aandacht in het gezondheidsbeleid van scholen en gemeenten.

We zien verschillen tussen groepen jongeren
Leerlingen in de onderbouw voelen zich vaker gezond en hebben minder vaak stress dan jongeren in de bovenbouw. Meisjes hebben over het algemeen een gezondere leefstijl, maar ervaren de gezondheid vaak minder positief dan jongens. En er zijn grote verschillen in gezondheid en leefstijl tussen de opleidingsniveaus. Vergeleken met jongeren met een VMBO (TL of overige) opleiding hebben leeftijdsgenoten met een HAVO of VWO opleiding vaker een goede gezondheid. Ook houden ze er een gezondere leefstijl op na.

Alle resultaten van het onderzoek vindt u op www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn er nog andere gezondheid gerelateerde onderwerpen uitgevraagd: bewegen, energiedrankjes en suikerhoudende dranken, weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen, gamen/sociale media gebruik, lachgasgebruik en seksuele gezondheid. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd biedt gemeenten en scholen in Drenthe waardevolle informatie om hun preventief gezondheidsbeleid vorm te geven. Dit onderzoek vindt iedere vier jaar plaats.