Nieuwsbericht

Zorgwekkende situatie? Bel het Advies en Meldpunt OGGZ

vrijdag 10 januari 2020

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil of durft daarom te vragen. Professionals, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het Advies en Meldpunt OGGZ is op werkdagen bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het melden van zorgen en het meedenken en adviseren bij complexe zorgwekkende situaties. 

Wat is een zorgwekkende situatie?
U kunt zich zorgen maken om iemand met verward of vreemd gedrag. Ook kan het voorkomen dat iemand geen hulp ontvangt, terwijl u denkt dat dit wel nodig is. Verward gedrag komt voor bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementeren. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk, woningvervuiling, schulden of weinig contacten. In de winterperiode kunt u ook contact opnemen als u zich zorgen maakt om iemand die buiten slaapt of in een onderkomen dat ongeschikt is voor de kou.

Hoe neemt u contact op?
We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via 088 24 60 240. In de avond of in het weekend kunt u een bericht inspreken. Een sociaal verpleegkundige belt u de volgende werkdag terug. U kunt ons ook een bericht sturen via dit formulier. Als er sprake is van een spoedsituatie, dan belt u 112.

Wat gebeurt er daarna?
Na uw melding beoordelen we de situatie. Vervolgens onderzoeken we of er daadwerkelijk zorg nodig is en welke hulp wij kunnen inzetten. Hierbij werken we samen met GGZ Drenthe, VNN, Cosis en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente. Als hulp nodig is, dan doen wij dit zoveel mogelijk in overleg en in samenwerking met de betrokken persoon, bijvoorbeeld via bemoeizorg.

Wet verplichte GGZ
Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van verplichte zorg. Dit geldt voor mensen die niet openstaan voor hulpverlening, terwijl ze een  psychische aandoening hebben met zeer ernstige gevolgen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de betrokken persoon en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, de zorg en de ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis kan plaatsvinden. Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterste redmiddel; in elke gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

Meer informatie
Voor meer informatie gaat u naar deze pagina