Nieuwsbericht

Campagne tegen ouderenmishandeling van start

woensdag 12 juni 2019

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom start vandaag een campagne. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op om iets te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil de campagne tegen ouderenmishandeling mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.

Ga naar www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor informatie over ouderenmishandeling, concrete handelingsperspectieven en ervaringsverhalen van andere mensen. De campagne is ontwikkeld door ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV), in samenwerking met Veilig Thuis-organisaties.