Nieuwsbericht

RIVM publiceert rapport Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

donderdag 11 april 2019

In hoeverre worden mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen? Dat is de belangrijkste vraag van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO). Vandaag publiceert het RIVM de uitkomsten van het onderzoek. Omwonenden van bollenvelden krijgen kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen binnen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk schadelijk is voor de gezondheid.

Waarom is dit onderzocht?
Omwonenden van agrarische percelen in Nederland maken al jarenlang geregeld melding van onder andere misselijkheid of irritaties aan de huid, ogen of bovenste luchtwegen. Ze maken zich zorgen over het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het Kabinet heeft op advies van de Gezondheidsraad een meerjarig blootstellingsonderzoek onder omwonenden van agrarische percelen toegezegd. Dit blootstellingsonderzoek is in opdracht van het RIVM uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s.

Meer informatie over het onderzoek, de resultaten en antwoord op de meest gestelde vragen vindt u hier. Ga hier direct naar het rapport.