Nieuwsbericht

Vragen over meningokokkenvaccinatie (update 24-9)

maandag 24 september 2018

Maandag 10 september is de vaccinatiecampagne voor Meningokokken Type W gestart. Wij krijgen veel vragen van ouders over het vaccineren van kinderen die buiten de doelgroep van deze campagne vallen. De kans op het krijgen van de meningokokkenziekte is klein. GGD Drenthe vaccineert alleen kinderen die een oproep krijgen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Een afspraak maken buiten dit programma om, is op dit moment niet mogelijk.

Groepsbescherming via vaccinatie
Dit jaar ontvangen jongeren van 14 jaar, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 of geboren in 2005 een uitnodiging. Peuters van 14 maanden krijgen het vaccin sowieso via het Rijksvaccinatieprogramma.

De keuze van de overheid om tieners van 14-18 jaar te vaccineren, heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie. Zij maken meer kans om de ziekte te krijgen. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Beschikbaarheid vaccin
Als uw kind niet in bovengenoemde leeftijdsgroep valt, krijgt hij/zij geen uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie. De kans op het krijgen van de meningokokkenziekte in de andere leeftijdsgroepen is klein. Omdat het vaccin op dit moment beperkt beschikbaar is, vaccineren wij alleen kinderen die zijn opgeroepen volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

Chatmomenten voor jongeren over meningokokken
JouwGGD.nl is een site voor jongeren. Op de site vinden jongeren antwoord op vragen over hun lichaam, gevoel of dingen waar ze thuis liever niet over praten. Ze kunnen daar ook anoniem chatten met jeugdartsen en – verpleegkundigen. De komende 10 weken kunnen jongeren iedere dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 uur chatten met deskundigen over de meningokokkenvaccinatie op www.jouwggd.nl 

Heeft u vragen?
De website www.deelditnietmetjevrienden.nl wordt continu aangevuld met de meest gestelde vragen en antwoorden. Vindt u daar geen antwoord op uw vragen, neem dan contact met ons op via 088-246 0 246 of jgzadministratie@ggddrenthe.nl.