Nieuwsbericht

Inzicht in de BMI-cijfers per gemeente

dinsdag 14 november 2017

Deze week zijn de BMI (Body Mass Index) rapportages 2017 gepubliceerd. Aan de hand van deze rapportages geeft GGD Drenthe inzicht in gezond gewicht op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het aantal kinderen in Drenthe met matig overgewicht en obesitas stabiliseert en daalt zelfs licht. Tegelijkertijd neemt het percentage kinderen met ondergewicht toe.

De gegevens komen voort uit de meting en registratie van lengte en gewicht door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Drenthe. We maken onderscheid tussen ondergewicht, normaal gewicht, matig overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht). De resultaten van de vijf voorgaande schooljaren zijn ernaast gezet.

Kinderen op gezond gewicht
GGD Drenthe biedt alle gemeenten in Drenthe actief aan om samen in gesprek te gaan over wat de cijfers betekenen en wat er gedaan kan worden om meer kinderen op een gezond gewicht te krijgen en te houden.

Klik hier om de rapportages te bekijken