Nieuwsbericht

21 minuten in de Week tegen Kindermishandeling

woensdag 08 november 2017

Van 20 tot en met 26 november vindt voor de vijfde keer de Week tegen Kindermishandeling plaats. Aandacht voor de aanpak van kindermishandeling blijft hard nodig. In 2016 ontving Veilig Thuis Drenthe 2.555 adviesvragen binnen en werden er 1.759 meldingen gedaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Wij roepen iedereen op om in de Week tegen Kindermishandeling 21 minuten vrij te maken om met elkaar in gesprek over de aanpak van kindermishandeling.

21 minuten

In 2016 lanceerde Veilig Thuis Drenthe, onder de vlag van GGD Drenthe, in de aanloop van de Week tegen Kindermishandeling 2016 de campagne ‘Drenthe heeft 21 minuten’. Deze campagne werd zo’n succes dat Naomi Dessaur (Dessaur Trainingen) en Ted Kloosterboer (Stichting Praat) GGD Drenthe hebben gevraagd of zij deze campagne in 2017 landelijk mogen uitrollen. Hier heeft GGD positief op geantwoord en dit betekent dat er dit jaar in het hele land 21 minuten stilgestaan wordt voor de aanpak van kindermishandeling. Dit vindt landelijk plaats op 20 november om 11.55 uur. In iedere provincie wordt er meegedaan. In Drenthe wordt er op 20 november een bijeenkomst gehouden bij kinderopvang Kids First.

Durf jij er naar te vragen?

De focus van de 21-minuten campagne ligt op wat een volwassene kan betekenen voor een kind waar hij of zij zich zorgen over maakt. Een relatief klein gebaar kan een groot en positief effect hebben op het leven van een kind. De bijeenkomst duurt 21 minuten vanuit de gedachte ‘wie heeft er geen 21 minuten tijd voor het belangrijke thema kindermishandeling’. Een ervaringsdeskundige zal in zes minuten iets vertellen over zijn of haar geschiedenis, waarbij de focus ligt op hoe iemand in zijn of haar leven steun heeft gegeven - of had kunnen geven. Vervolgens gaat een gespreksleider hierover met de aanwezigen in gesprek.

Campagnematerialen

Doe jij ook mee met de 21 minuten? In 2016 maakten we gebruik van de film ‘Kindermishandeling, durf jij er naar te vragen?’ van Maaike Brunekreef (Isala ziekenhuis) en maakten we deze handreiking.

Bijeenkomst Veilig Thuis Drenthe

Speciaal voor interne begeleiders en aandacht-functionarissen die werkzaam zijn in het onderwijs en in de kinderopvang organiseert Veilig Thuis Drenthe op woensdag 22 november 2017 een bijeenkomst. De meldcode staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Meer informatie: