Nieuwsbericht

Online pesten: pak 't aan!

maandag 18 september 2017

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. Vandaag start de Week Tegen Pesten. In deze week staat het voorkomen en aanpakken van (online) pesten centraal. In Drenthe geeft de helft van de leerlingen op het voortgezet onderwijs aan dat ze weleens online of via hun telefoon gepest zijn.

“Zowel scholen als ouders worstelen met de vraag hoe kinderen en jongeren beschermd kunnen worden tegen de gevaren van internetgebruik”, vertelt Krystle Bosscher-Jansen, Jeugdverpleegkundige GGD Drenthe. “Er zijn verschillende vormen van online pesten. Denk aan groepen via WhatsApp waarin jongeren gepest, buitengesloten, uitgescholden of zelfs bedreigd worden. Ook zijn er gevallen van meisjes die (half)naakt op een foto staan wat vervolgens online wordt verspreid door een ex-vriendje. Online pesten komt voornamelijk op het voortgezet onderwijs voor, soms ook in groep 7 of 8 van het basisonderwijs.”

(Online) pesten in Drenthe
Van de jongeren in Drenthe (12 t/m 18 jaar)  geeft 15% aan dat ze anderen pesten op school (niveau LWO en VMBO). Op het HAVO en VWO ligt dit percentage lager (9 %). 16% van de jongeren op LWO en VMBO geeft aan dat ze zelf gepest worden. Op het HAVO en VWO is dit 10%. Deze resultaten komen naar voren uit de JGZ-screening en het Jeugdonderzoek van GGD Drenthe.

De cijfers met betrekking tot online pesten liggen een stuk hoger. De helft van alle ondervraagde leerlingen geeft aan dat ze via internet of hun GSM zijn gepest. Meisjes en VMBO leerlingen zijn vaker slachtoffer van online pesten.

Leerkrachten, jongeren en ouders
Pesten komt voor op iedere school en in iedere klas, toch is het niet altijd zichtbaar voor de docent. Bij online pesten kan de verzender anoniem blijven. Daarom kan deze vorm van pesten kwetsender zijn en meer impact hebben. Samenwerking tussen scholen en ouders is van belang bij preventie of signalen van pesten. Ook kunnen jongeren hulp vragen bij de JGZ medewerker op school of anoniem chatten via www.jouwggd.nl.

Online pesten: pak ’t aan!
De Week Tegen Pesten is van 18 t/m 22 september en wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid in samenwerking met diverse partners.  Op www.weektegenpesten.com vinden leerkrachten tools om online pesten samen te voorkomen en aan te pakken. Jongeren kunnen deze week elke dag chatten met een hulpverlener via www.pestweb.nl.