Naamloos document

In totaal zijn in Drenthe 7 mensen overleden aan het coronavirus*
We wensen de nabestaanden sterkte. 

 

*Dit zijn de sterfgevallen in Drenthe die door de ziekenhuizen aan de GGD zijn doorgegeven. Deze mensen zijn positief getest op het coronavirus. Er zijn ook mensen die thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis aan het coronavirus overlijden. Het merendeel van deze mensen is niet getest. Die sterfgevallen worden dus niet aan de GGD gemeld en komen niet in dit overzicht.   

 

Nieuwe GGD testlocatie COVID-19 voor zorgmedewerkers
Vanaf 6 april 13:00u, op afspraak, aan te vragen vanaf maandag 8:00u

Bij zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg is testen bij klachten van groot belang. Vanaf 6 april is de testcapaciteit uitgebreid en kan GGD Drenthe veel meer zorgmedewerkers en hun cliënten testen. In dit bericht leest u wat de werkwijze hiervoor is.  

6 april: nieuwe GGD testlocatie aan de Mien Ruysweg 1 in Assen
Eerder bemonsterden/testten we alleen bij de mensen thuis. Nu is op het parkeerterrein van GGD Drenthe ook een nieuwe, grote testlocatie ingericht, waar mensen op afspraak met de auto naar toe kunnen. Hierdoor kunnen wij veel meer Drentse zorgmedewerkers testen. Uiteraard blijven we dat ook thuis bij zorgmedewerkers en hun cliënten doen, als daar aanleiding toe is.

Welke zorgmedewerker komt in aanmerking voor een test?
Een zorgmedewerker buiten het ziekenhuis, met direct patiëntencontact:

o   die werkt bij:

-  een huisartsenpraktijk;

-  de gehandicaptenzorg;

-  een verpleeghuis, woonzorgcentrum of kleinschalige woonvorm;

-  de wijkverpleging;

-  de ambulancedienst;

-  een verloskundigenpraktijk;

-  GGZ intramuraal;

-  de Jeugdzorg;

-  dak- en thuislozenopvang, maatschappelijke opvang;

-  de GGD (vitale functies);

o   die minimaal 24 uur ziekteverschijnselen heeft, passend bij COVID-19;  

o   waarbij de zorgcontinuïteit in het geding komt, als deze medewerker niet is ingezet.  

 

Is dit op u van toepassing en wilt u een afspraak plannen?
Bel, vanaf maandag 8:00u, 0592-306300
Heeft u minimaal 24 uur klachten en valt u onder bovenstaande groep? Bel dan met GGD Drenthe: 0592 – 306300. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8:00 – 18:00 uur. U krijgt dan een arts of verpleegkundige aan de lijn die samen met u beoordeelt of het zinvol is om te testen op COVID-19. Zo ja, dan wordt direct een afspraak gepland voor het afnemen van de test en ontvangt u per e-mail verdere informatie.

U KUNT ALLEEN OP AFSPRAAK NAAR DE TESTLOCATIE KOMEN!

Wat is het advies voor overige zorgmedewerkers?
Dat verschilt per sector. Het LCI (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) vertaalde de algemene uitgangspunten naar een sectorspecifiek advies: Een handig overzicht hiervan vindt u op: rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/buiten-ziekenhuis.

Bent u geen zorgmedewerker?
Dan gelden voor u de maatregelen die op dit moment voor iedereen in Nederland gelden: blijf zoveel mogelijk thuis. Als u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging moet u zelf thuis blijven. Heeft één of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet het hele huishouden thuisblijven. Dit geldt dus ook voor huisgenoten die zelf geen klachten hebben. De gezinsleden zonder klachten mogen noodzakelijke boodschappen doen. Blijf thuis tot alle gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn.
Kijk voor meer informatie ook op rijksoverheid.nl/coronavirus.

 Alleen samen krijgen we corona onder controle

 

 

Aantal ziekenhuisopnames geeft beste beeld van verspreiding per gemeente

Voor 1 april deelden we dagelijks op deze pagina het aantal vastgestelde besmettingen in Drenthe. Hierbij gaven we steeds de kanttekening dat deze cijfers een onvolledig beeld geven. Dit komt omdat slechts een beperkte groep nog getest wordt. De meeste testen vinden plaats bij:

mensen die bij opname in het ziekenhuis verdacht worden van COVID-19;zorgmedewerkers met klachten en die werkzaamheden uitvoeren waarin ze niet of nauwelijks vervangen kunnen worden;kwetsbare mensen, als dat gevolgen heeft voor de behandeling of het beleid, bijvoorbeeld omdat ze in een zorginstelling verblijven.

Het aantal vastgestelde besmettingen is dus geen goede graadmeter meer voor het totale aantal besmettingen in de regio.

De beste data die er op dit moment zijn, zijn de ziekenhuisopnames: het aantal opgenomen personen per gemeente. Deze cijfers geven een trend aan en laten zien hoe het met het beleid gaat. Het meest actuele overzicht van deze data staat op de website van het RIVM. Daarom vindt u vanaf vandaag op deze pagina niet meer het aantal vastgestelde besmettingen, maar gelijk de rechtstreekse link naar het actuele overzicht van aantal ziekenhuisopnames per gemeente.

Bekijk hier de kaart hieronder of op: rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus

Naamloos document


Naamloos document

TIPS:

  • Zoek je informatie in andere talen? Kijk dan op de website van Pharos. Bovenaan de pagina staan de talen waar je uit kunt kiezen.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland maakte filmpjes in verschillente talen (Turks, Engels, Somalisch, Farsi, Koerdisch, Tigrinya en Arabisch). Ze staan op hun YouTube kanaal.

Naamloos document