Toegang

‘Mijn Kinddossier’ is een ouderportaal met informatie over uw kind. U vindt er informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind tussen 0 en 12 jaar. Ook ziet en verandert u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg.

Inloggen is alleen mogelijk voor ouders of verzorgers met gezag
Een ouder/verzorger die gezag heeft over een kind moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind.

Wil een tweede ouder/ verzorger of pleegouder inloggen, dan is toestemming nodig
De ouder/ verzorger met gezag moet hiervoor toestemming geven. Dat kan door deze toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Stuur het formulier samen met een kopie van beide legitimatiebewijzen naar ons. Gebruik hiervoor ons verzendformulier.

Wilt u de toestemmingsverklaring via de post ontvangen? Bel dan naar 088 24 60 246
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

Lees hier meer over ouderlijk gezag.

Sluiten en opnieuw openen van Mijn Kinddossier

Wij kunnen het dossier van uw kind in Mijn Kinddossier sluiten
Het is dan voor geen van de ouders/verzorgers meer te openen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • De ouder/ verzorger met gezag vraagt ons het dossier te sluiten voor de andere ouder. Wij sluiten dan uit voorzorg het dossier voor beide ouders.
  • De jeugdarts of jeugdverpleegkundige maakt zich zorgen dat informatie uit het dossier de belangen van het kind schaadt.

U kunt ons altijd vragen het dossier van uw kind weer te openen
Er is toestemming nodig van beide ouders/ verzorgers met gezag. Vul daarvoor het formulier ‘Verzoek tot heropenen Mijn Kinddossier’ in.Stuur het samen met een kopie van beide legitimatiebewijzen naar ons toe. Gebruik hiervoor het verzendformulier

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige waarbij het kind in zorg is beoordelen uw verzoek.