Toegang

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe werkt met ‘Mijn Kinddossier’. In dit ouderportaal vindt u informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tussen 0 tot 12 jaar. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg kunt inzien en wijzigen.

Sluiten en heropenen van Mijn Kinddossier

Mijn Kinddossier kan door de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe worden gesloten. Het is dan voor geen van de gezaghebbende ouders toegankelijk. Dit kan zich voordoen in de volgende situaties:

  • De gezaghebbende ouder kan zelf een verzoek indienen om het portaal te sluiten voor de andere ouder. In dat geval wordt het portaal voor beide ouders gesloten.
  • Het verzoek tot sluiten van het portaal kan worden gedaan aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige waarbij het kind in zorg is.
  • De professional van de Jeugdgezondheidszorg kan besluiten het ouderportaal te sluiten als er zorgen zijn dat informatie uit het ouderportaal de belangen van het kind kan schaden.

Ouders kunnen altijd een verzoek indienen om het ouderportaal weer te openen. In dat geval is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig. Hiervoor vullen ouders het formulier ‘Verzoek tot heropenen Mijn  Kinddossier’ in. Het verzoek wordt beoordeeld door de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige waarbij het kind in zorg is.

Download hier het formulier ‘Verzoek tot heropenen Mijn  Kinddossier’.

U kunt dit zelf invullen, scannen en via het verzendformulier naar ons toesturen. 
  

Toestemming voor pleegouder

Zodra een pleegouder gebruik wil maken van Mijn Kinddossier heeft hij of zij een toestemmingsverklaring nodig. Deze verklaring wordt zowel door de pleegouder als de gezaghebbende ouder of voogd ondertekend. Daarnaast is een kopie van beide legitimatiebewijzen benodigd.

Download hier de toestemmingsverklaring

U kunt dit zelf invullen, scannen en via het verzendformulier naar ons toesturen.  

U kunt ook contact met ons opnemen om de toestemmingsverklaring per post te ontvangen.  Hiervoor belt u naar  088 24 60 246 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur).