Privacy en veiligheid

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe werkt vanaf 5 maart 2018 met ‘Mijn Kinddossier’. In dit ouderportaal vindt u informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tussen 0 tot 12 jaar. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg kunt inzien en wijzigen.

Mijn Kinddossier is toegankelijk voor ouders met gezag of een voogd. Een ouder/ verzorger krijgt toegang tot Mijn Kinddossier wanneer:

  • deze beschikt over een DigiD, dit is ter identificatie van de ouder;
  • deze een BSN-nummer heeft;
  • een kind in zorg is bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe;
  • het kind van de ouder een BSN nummer heeft;
  • de ouder in het digitale kinddossier (KD+) geregistreerd staat als gezaghebbend.

De gezagsrelatie die bij de Jeugdgezondheidszorg staat geregistreerd is overgenomen uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Inloggen is alleen mogelijk met uw DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind goed beschermd zijn.  In de beveiligde omgeving staan gegevens uit het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van uw kind. Medewerkers van GGD Drenthe hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens met derden zonder uw toestemming. We vinden de privacy van u en uw kind belangrijk. Alleen de JGZ-professionals van GGD Drenthe gebruiken het dossier. Gegevens stellen we wel anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk en medisch onderzoek. Lees voor meer informatie ons privacyreglement