Privacy en veiligheid

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe werkt met ‘Mijn Kinddossier’. In dit ouderportaal vindt u informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tussen 0 tot 12 jaar. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg kunt inzien en wijzigen.

Mijn Kinddossier is toegankelijk voor ouders met gezag of een voogd. Een ouder/ verzorger krijgt toegang tot Mijn Kinddossier wanneer:

  • deze beschikt over een DigiD, dit is ter identificatie van de ouder;
  • deze een BSN-nummer heeft;
  • een kind in zorg is bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe;
  • het kind een BSN nummer heeft;
  • de ouder in het digitale kinddossier (KD+) geregistreerd staat als gezaghebbend.

Gezaghebbende ouders
Inloggen is alleen mogelijk voor ouders of verzorgers met gezag. Als één ouder gezag heeft, maar beide ouders willen inloggen, dan is hiervoor toestemming nodig van de gezaghebbende ouder. De gezagsrelatie wordt bij het eerste huisbezoek door de verpleegkundige besproken. Hierbij kan de gezaghebbende ouder een toestemmingsverklaring ondertekenen voor de andere ouder. Dit kan ook op een later moment met behulp van de online toestemmingsverklaring.

Omgang met persoonsgegevens
Inloggen in Mijn Kinddossier gaat met behulp van uw DigiD. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind goed beschermd zijn. In de beveiligde omgeving staan gegevens uit het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van uw kind. We vinden de privacy van u en uw kind belangrijk. Medewerkers van GGD Drenthe hebben geheimhoudingsplicht en delen in principe geen gegevens met derden zonder uw toestemming. Alleen de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent van GGD Drenthe gebruiken het dossier. Gegevens stellen we wel anoniem beschikbaar voor wetenschappelijk en medisch onderzoek. Lees hier meer over onze omgang met persoonsgegevens.