Privacy en veiligheid

‘Mijn Kinddossier’ is een ouderportaal met informatie over uw kind. U vindt er informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind tussen 0 en 12 jaar. Ook ziet en verandert u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg.

Bent u ouder of verzorger, dan krijgt u toegang tot Mijn Kinddossier als

  • uw kind in zorg is bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe;
  • u een Burgerservicenummer (BSN-nummer) heeft;
  • uw kind een BSN-nummer heeft;
  • u in het digitale kinddossier (KD+) staat als gezaghebbend ouder/ verzorger;
  • u een DigiD heeft. 

De gegevens van uw kind zijn goed beschermd
U kunt alleen in het dossier van uw kind inloggen met uw DigiD. Daardoor zijn de gegevens van uw kind goed beschermd. 

We vinden de privacy van u en uw kind belangrijk
Alleen onze jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent gebruiken het dossier. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Ze delen alleen gegevens met anderen als u daarvoor toestemming geeft. Voor wetenschappelijk en medisch onderzoek stellen wij wel anonieme gegevens beschikbaar. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens vindt u hier

Als uw kind 12 jaar wordt sluiten wij het dossier
Wij melden het dossier dan af in in Mijn Kinddossier. Dat zijn wij verplicht vanuit de privacywetgeving. Wij en ook u kunnen er dan niet meer bij.