Privacy en veiligheid

‘Mijn Kinddossier’ is een ouderportaal met informatie over uw kind. U vindt er informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind tussen 0 en 12 jaar. Ook ziet en verandert u gemakkelijk online uw afspraken met de Jeugdgezondheidszorg.

Bent u ouder of verzorger, dan krijgt u toegang tot Mijn Kinddossier als

  • uw kind in zorg is bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe;
  • u een Burgerservicenummer (BSN-nummer) heeft;
  • uw kind een BSN-nummer heeft;
  • u in het digitale kinddossier (KD+) staat als gezaghebbend ouder/ verzorger;
  • u een DigiD heeft. 

De gegevens van uw kind zijn goed beschermd
U kunt alleen in het dossier van uw kind inloggen met uw DigiD. Daardoor zijn de gegevens van uw kind goed beschermd. 

We vinden de privacy van u en uw kind belangrijk
Alleen onze jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistent gebruiken het dossier. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Ze delen alleen gegevens met anderen als u daarvoor toestemming geeft. Voor wetenschappelijk en medisch onderzoek stellen wij wel anonieme gegevens beschikbaar. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens vindt u hier