Taal en spraak

Met praten en taal leert uw kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is belangrijk voor een goede ontwikkeling, verstandelijk, emotioneel en sociaal. Spraak en taal beïnvloeden ook de leerprestaties, zoals lezen en schrijven. Bij sommige kinderen blijft de spraak- en taalontwikkeling achter. De logopedist van GGD Drenthe kan u en uw kind helpen.

Hoe herkent u een logopedische ‘probleem’ bij uw kind

Een logopedisch ‘probleem’ herkennen is niet altijd even eenvoudig. Daarom hebben wij hieronder een aantal algemene logopedische ‘problemen’  weergegeven:

  • Taal: uw kind kent te weinig woorden, maakt onvolledige zinnen of begrijpt niet goed wat er tegen hem/haar gezegd wordt.
  • Spraak: uw kind kan bepaalde klanken niet goed zeggen of heeft moeite met de uitspraak van woorden.
  • Stem: uw kind  heeft al langere tijd een hese of schorre stem.
  • Stotteren: uw kind hapert op bepaalde klanken, herhaalt letters, heeft last van blokkades tijdens het praten.
  • Afwijkend mondgedrag: uw kind  zit veel met de mond open, zuigt nog op duim/vingers of speen of kan bepaalde bewegingen niet goed maken met de tong en/of lippen.

Wat doet de logopedist?

Een logopedist helpt uw kind op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken, zodat een kind duidelijk en vloeiend kan spreken, de taal begrijpt en woorden kent en herkent. Wilt u meer weten? Kijk dan eens naar dit filmpje. In de eerste 40 seconde wordt duidelijk uitgelegd wat een logopedist doet.

Wat kunt u zelf doen?

Op het gebied van taal en spraak kunt u samen met uw kind ook veel zelf doen. Denk bijvoorbeeld aan voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen aan uw kind. Kijk voor meer tips ook eens op de site www.kindentaal.nl

Meer informatie of een afspraak

Twijfelt u of uw kind een logopedisch 'probleem' heeft of wilt u advies? Neem dan contact op met de logopedist van de GGD Drenthe via 0592-306317 of via logopedie@ggddrenthe.nl