Kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken ontstaan de typische hoestbuien, vooral 's nachts. Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en zelfs gaan braken. Het hoesten kan een aantal weken duren.

Hoe krijg je het?

De kinkhoestbacterie zit in de keel. Door hoesten, niezen en praten worden de bacteriën overgedragen op iemand anders. In Nederland worden kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Het effect van de vaccinatie neemt na een aantal jaar af.

Wat kan ik doen?

  • Inenten tegen kinkhoest blijft belangrijk. Als u de inenting hebt gehad kunt u nog wel kinkhoest krijgen, maar wordt u minder ziek.
  • Netjes hoesten en niezen, kan helpen om kinkhoest te voorkomen.
  • Iemand met kinkhoest kan beter uit de buurt blijven van jonge baby`s. Zuigelingen kunnen erg ziek worden van kinkhoest, doordat ze nog niet goed kunnen hoesten. Ook kinderen met ernstige ziekten van bijvoorbeeld de longen, het hart of de spieren kunnen door kinkhoest erg ziek worden.
  • Zwangere vrouwen die kinkhoest hebben, moeten met hun huisarts overleggen. De ziekte kan direct na de geboorte worden overdragen op de baby.

Moet mijn kind thuisblijven?

Als een kind zich goed voelt, dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven of uw kind thuishouden helpt niet te voorkomen dat anderen kinkhoest krijgen.

Informatie voor ouders

Download de informatie over kinkhoest